Trenutno se predvaja:
Maribor 2
16. januar 2019 ob 14:48 Maribor Radio Maribor

Po kolesarski stezi skozi Ruše še letos

Kolesarsko stezo bi gradili tudi v Mariboru, a morajo prej pridobiti zemljišča

Etapa Dravske kolesarske poti skozi Ruše bo predvidoma zgrajena do poletja, pobudniki projekta pa bi radi še letos začeli graditi tudi odsek po mariborski občini.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je že lani zgradila 2 kilometrski odsek kolesarske poti med Rušami in Bezeno, predvidoma še pred poletjem pa bo urejen tudi odsek do Bistrice ob Dravi, kjer ruška občina meji na mariborsko. Še letos pa želijo izvesti razpis in začeti gradnjo odseka skozi Laznico in Limbuš.

A najprej bo treba pridobiti zemljišče in gradbeno dovoljenje.

"Dravska kolesarska pot, ki bo potekala na območju MO Maribor, je razdeljena na več pododsekov.- Pododsek 5b (od meje Občina Ruše/MOM pa do podhoda pod železnico pri limbuškem pokopališču).Za predmetni pododsek je izdelana projektna dokumentacija (PGD in PZI). V sklopu navedenega odseka je bil posebej projektno obdelan tudi premostitveni objekt – Brv čez Lazniški potok, za kar je projektivno podjetje BPI izdelalo PGD projektno dokumentacijo. Preden se na UE vloži vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno pridobiti pravico graditi.- Pododsek Laznica-dvoetažni most.Predmetni odsek je v fazi izdelave PZI projektne dokumentacije. V fazi izdelave IDZ (idejne zasnove) so bili pridobljeni vsi projektni pogoji.- Pododsek dvoetažni most-Duplek.Projekt je v fazi izdelave projektne naloge za IZP (idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev).- Predvidoma junija 2019 se bo MO Maribor prijavila na tretji poziv v okviru mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti (PN 4.4). Sama izvedba je predvidena v letu 2020 in 2021."

Direkcija pa projektira še odseka med Drava centrom in dvoetažnim mostom ter med malečniškim mostom in Miklavžem. Kolesarsko stezo bodo letos gradili tudi v občinah Muta in Radlje ob Dravi, po celotni trasi pa bodo namestili označevalne table in izdelali nov zemljevid.

Projektu pa želijo dati tudi mednarodno dimenzijo – nameravajo ga povezati z Dravsko kolesarsko potjo v Avstriji, Italiji in na Madžarskem.

Foto: Osebni arhiv/Občina Ruše

Bratko Zavrnik

Nazaj na vrh