Trenutno se predvaja:
Maribor 28
15. april 2019 ob 09:32 Maribor Spominčice

General Rudolf Maister pred 95. leti postane častni občan Kamnika (Spominčice)

Leta 1924, malo po petdesetletnici življenja, je general Rudolf Maister postal častni občan rojstnega Kamnika
Foto: Radio Maribor/Stane Kocutar
Foto: Radio Maribor/Stane Kocutar

Leta 1924, malo po petdesetletnici življenja, je general Rudolf Maister postal častni občan rojstnega Kamnika. Listino o tem je na predlog Josipa Sadnikarja naslikal Maksim Gaspari. Na njej piše: "Mesto Kamnik imenuje svojega rojaka generala jugoslovanske vojske Rudolfa Maistra ob petdesetletnici njegovega rojstva za nevenljive zasluge, katere si je pridobil za našo mlado Jugoslavijo, svojim častnim meščanom. Osvobodil je s svojo hrabrostjo in odločnostjo že potujčeni Maribor in zavaroval našo severno mejo. Mestna občina Kamnik: 15. aprila 1924. Rihard Karba, župan Kamnika." Žal se je ohranila le razglednica diplome, ki jo je posnel kamniški fotograf Franc Aparnik. Originalno diplomo so leta 1941 v Mariboru uničili Nemci, kajti Maistrova družina se je pred njimi umaknila v Zagreb.

Stane Kocutar

Nazaj na vrh