Traffic hotline 080 80 15

26. Oct 2020 at 10:00 Maribor Euranet Plus

Čezmejni evropski projekt In Cultura Veritas

Priložnosti na čezmejnem območju je veliko saj želja po izboljšanju ključnih potencialov v turizmu ne zmanjka
FOTO: In Cultura Veritas

Čezmejni evropski projekt In Cultura Veritas je nastal kot rezultat skupnih potreb po razvoju kulturnega turizma na skupnem projektnem območju Slovenije in Hrvaške. Na čezmejnem območju Zagrebške županije in subregije Obsotelje in Kozjansko je namreč okoli 80 objektov kulturne dediščine, ki jih stojijo ob 200 kilometrih vinsko-turističnih cest.

Trendi na področju razvoja turizma v Evropi in svetu kažejo na vedno večji interes potrošnikov za turistične produkte in storitve, ki so povezani z vinarstvom in vinogradništvom ter lokalno kulturno dediščino. Od tod tudi ideja za projekt In Cultura Veritas. Vodja projekta Anita Čebular iz Razvojne agencije Sotla: »Projekt In Cutura Veritas že kot samo ime pove povezuje vinsko kulturo od tod tudi izpeljava samega naslova. S projektom se povezuje območje Zagrebške županije na eni in na drugi strani Obsotelja in Kozjanskega. Rdeča nit celotnega projekta pa so vinske ceste, ponudba ob njih in razvoj gastronomskega turizma v povezavi s kulturno dediščino.«

Partnerji pri projektu In Cultura Veritas se torej zavedajo, da je vinska dediščina pomemben del kulture projektnega območja, medtem ko so predmeti in običaji, povezani s proizvodnjo vina, pogosto tudi del postavitev oziroma razstav v lokalnih muzejih. Povezovanje je ključno dodaja tudi Anita Čebular iz RA Sotla: »v novo turistično destinacijo smo nekako želeli povezati štiri vinske ceste. Na slovenski strani Šmarsko-Virštajnsko, na Hrvaški strani pa preostale tri, Plešivičko, Zelinsko in pa Samoborsko vinsko cesto. Prav zato je bilo v sklopu projekta vzpostavljene kar nekaj infrastrukture, kjer smo med drugim uredili Šmarsko vinsko klet oziroma Skazovo hišo v Šmarju pri Jelšah, vzpostavili smo turistomate in po celotnem projektnem območju postavili tudi pametne klopi. Zraven smo vključili tudi muzeje na območju, ostalo dediščino in pa seveda vinarje ter turistične kmetije.«

Priložnosti na čezmejnem območju je veliko, pa tudi želja po izboljšanju ključnih potencialov v turizmu ne zmanjka: »avgusta leta 2018 smo začeli in projekt konec letošnjega novembra počasi zaključujemo, saj se projekt takrat uradno zaključi in lahko rečemo, da smo že v zaključni fazi saj že vidimo konkretne rezultate.« še dodaja Čebularjeva.

Pričakovani rezultati projekta so usklajeni s kazalnikom programa sodelovanja INTERREG Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

V okviru izvedenih projektnih aktivnosti so vzpostavili tudi nove oblike sodelovanja in prispevali k dvigu gospodarskih dejavnosti na projektnem območju. Samo sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško po besedah Čebularjeve poteka: »odlično in za projekt smo se odločili ravno zaradi tega, ker smo našli skupne izzive s Hrvati iz Zagrebške županije in našim območjem. Vedeli smo, da vinske ceste predstavljajo velik potencial, še posebej za razvoj gastronomskega turizma in predstavljajo podlago za oživitev kulturne dediščine in nadgradnjo vsebin in zato je bil ta program za nas odlična izbira.«

Projektne aktivnosti izvaja šestih projektnih partnerjev, med njimi trije prihajajo iz Slovenije: Razvojna agencija Sotla, Občina Šmarje pri Jelšah in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, preostali trije pa iz Hrvaške: Zagrebška županija, Združenje hrvaških potovalnih agencij in Muzejski dokumentacijski center. Glede vrednosti projekta pa Anita Čebular dodaja, da je: »na ravni celotnega čezmejnega partnerstva je projekt vreden dober milijon evrov. Prejeli smo več kot 850 tisoč evrov nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotno koordinacijo in pa vodenje je že v samem začetku prevzela Zagrebška županija, ki je vsekakor zelo močan in dober partner, tako da sam uspeh projekta sploh ni bil pod vprašajem.«

Vodja projekta Anita Čebular pa je prepričana tudi, da se bo projekt nadaljeval: » saj že sama vzpostavitev digitalnega kataloga oziroma spletnega mesta, ki je dosegljiv na www.inculturaveritas.eu zagotavlja trajnost, saj tam najdete vso ponudbo in mogoče si je izbrati prilagojene programe tako družinam kot posameznikom. Usposobili smo tudi dovolj vinogradnikov na celotnem območju in jih aktivno vključili v vse aktivnosti v času trajanja projekta. Prav zato verjamemo, da se bo projekt ne bo zaključil 30. novembra ampak se bo nadaljeval tudi v prihodnje.« je še zaključila Anita Čebular, vodja slovenskega dela pri projektu In Cultura Veritas.

Čezmejni projekt In Cultura Veritas je del programa Interreg sodelovanja Hrvaške in Slovenije in je kot tak v večinskem deležu financiran sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Borut Kampuš, Radio Slovenia International - Radio Si

Projekt Euranet Plus, boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus

Borut Kampuš