Traffic hotline 080 80 15

13. Sep 2019 at 13:26 Maribor Euranet Plus

Didakt.UM - s pomočjo IKT do boljših pedagoških praks na univerzitetni ravni

Zanimiv in uporaben projekt financiran s strani Evropskega socialnega sklada
FOTO: didakt.UM/Univerza v Mariboru

Didakt.UM je projekt Univerze v Mariboru, kjer v Centru za podporo poučevanju UM nudijo podporo in izvajajo skupinska usposabljanja za pedagoške delavce Univerze v Mariboru. Gre za posodabljanja znanj, spretnosti in kompetenc pedagoških delavcev na področju didaktične uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolstvu. Vodja Centra za podporo poučevanju UM, Natalija Špur kot cilj projekta izpostavlja »modernizirati pedagoški proces, vpeljati sodobne učne pristope, ki so osredotočeni na študente. Gre za to, da bi se pri tem smiselno in koristno uporabi informacijsko-komunikacijska tehnologija«.

In kako je smiselno vključiti IKT pa skušajo pokazati pri Centru za podporo poučevanju, to pa nujno ne pomeni »čim manj tabel in čim več tablic« ampak, kot pravi Natalija Špur »pomembno je, da gre za učinkovit prenos znanja od profesorjev do študentov. Gre za kombinacijo tradicionalnega poučevanja in smiselno vpeljavo novih tehnologij. Stremimo pa k temu, da bi se pedagoški proces sodobno in kvalitetno digitaliziral

Sam projekt Didakt.UM je namenjen izključno pedagoškemu kadru, ki se na Didakt.UM lahko obrne kadarkoli. Veliko delavnic je pripravljenih tudi po meri še dodaja Natalija Špur » delavnice so lahko v živo ali na daljavo preko interneta, kjer je glavna prednost prilagajanja časovne dinamike upravljanja. Delavnice so nato odprte za določeno obdobje, v katerem je potrebno opraviti vse potrebne aktivnosti.«

Evropska unija vzpodbuja uporabo IKT, tudi v šolstvu in tako je tudi projekt Didatk.UM financiran v 80% iz Evropskega socialnega sklada in znaša približno 658 000 evrov. Projekt traja do 30.9.2020, bodo pa gradiva na voljo tudi po tem datumu. Do sedaj je na posamezno delavnico bilo prijavljenih približno 70 profesorjev.

Borut Kampuš, Radio Slovenia International - Radio Si/Euranet Plus, boljše razumevanje Evrope

Borut Kampuš