Traffic hotline 080 80 15

12. Jan 2019 at 11:50 Slovenija Euranet Plus

Fizioterapija, delovna terapija, zdravstvena nega in dietetika na voljo v projektu Crosscare

Nove brezplačne storitve za uporabnike pomoči na domu

Oskrba na domu omogoča življenje v domačem okolju vsem tistim, ki bi sicer morali živeti v domovih – starejšim, kronično bolnim in invalidnim osebam. Pri nas je sistem sicer dobro razvit, a se izvaja predvsem kot socialna oskrba, ponudba integrirane pomoči z zdravstveno oskrbo je pomanjkljiva. Zdaj pa se obeta nadgradnja obstoječega sistema oskrbe na domu, saj je po zaslugi evropskega projekta CrossCare omogočena dodatna ponudba, kot so brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in dietetike.

Osnovna ideja in zasnova projekta je sprememba prakse pri oskrbi na domu, pravi direktorica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, Lilijana Batič. Izboljšali bodo kakovost storitev na domu, kar pomeni, da se bodo približevali potrebam uporabnikov in jim omogočali kakovostno bivanje v njihovih domovih. Tako bodo razvili in vzpostavili novo, čezmejno strukturo med Slovenijo in Hrvaško za zagotavljanje integrirane oskrbe na domu, ki združuje storitve tako socialnega kot tudi zdravstvenega varstva, kar predstavlja novost na ravni obeh držav. »Trenutna dostopnost oskrbe na domu je sicer dobra, a imamo premalo kvalificiranih socialnih oskrbovank, kar je problem na nivoju celotne države. Na to ključne strukture ves čas opozarjamo. Ta projekt pa bo poleg socialne oskrbe na domu omogočil oskrbo iz zdravstvenih dejavnosti kot so fizioterapija, dietetika, delovna terapija in zdravstvena nega,« dodaja direktorica.

Potreba po takih storitvah je zelo visoka in z novo zaposlenimi fizioterapevti, delovnimi terapevti in zdravstveniki bodo skušali ponuditi te storitve čim večjemu krogu ljudi. V prvi vrsti so uporabniki že obstoječi varovanci projektnih partnerjev, ki bodo deležni celovitega integriranega pristopa, lahko pa se vključijo tudi ostali starejši od 65 let, ki so upravičeni do teh storitev. Predvsem pa si želijo storitve ponuditi ljudem na obrobju mestnih središč Maribora in Ljubljane, Brežic, na odročnih mestih, kjer je pomoč teže dostopna.

Projekt povezuje vzhodni del Slovenije in zahodni del Hrvaške, vključeni partnerji so Mestna občina Ljubljana, Zdravstveni dom Čakovec, Ustanova za zdravstveno nego na domu, Mesto Zagreb, Center za pomoč na domu Maribor in nosilni partner Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. »Povezujemo se s ciljem, da pomagamo ljudem, ki ostajajo doma tako, da jim omogočamo storitve, s katerimi lahko kvalitetno živijo na svojem domu. Vsi vemo, da smo postali dolgoživa družba in da moramo poskrbeti za celotno populacijo. Spoštovati moramo želje starejših, invalidov, kronično bolnih, da bodo lahko izbirali, kje želijo živeti v zrelih letih. »

Center za oskrbo na domu Ljubljana je podoben projekt že izvajal, posledice pridobljenega znanja in izkušenj so skušali predstaviti različnim ministrstvom in pripravljalcem Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je nujno potreben. Če zakon do časa izteka projekta CrossCare konec avgusta 2020 ne bo pripravljen, bodo skušali na osnovi ocene potreb pripraviti nabor storitev in jih ponuditi v uporabo po ugodni ceni ali morda celo brezplačno.

Evropska unija sofinancira projekt v višini 85 % v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška, preostanek bo sofinancirala soustanoviteljica Zavoda, Mestna občina Ljubljana.

DAP