Traffic hotline 080 80 15

28. Sep 2019 at 11:26 Slovenija Euranet Plus

Invazivne tujerodne vrste ogrožajo tudi naše okolje

Projekt Life Artemis se trudi z aplikacijo Invazivke omejiti škodljive vplive

V Sloveniji zadnja leta vedno večje težave predstavljajo tujerodne vrste, ki izrivajo domače ali povzročajo težave. Zato je pomembno, da jih tudi sami pravočasno opazimo, to sporočimo naprej in nato ukrepamo, kot je priporočeno. Projekt Life Artemis, ki ga je finančno podprla Evropska unija, s pomočjo spletne in mobilne aplikacija Invazivke skuša narediti prav to.

Krasne okrasne rastline, ki jih prinesemo iz daljnih krajev, lahko kaj hitro pobegnejo iz naših vrtov in se naselijo v naravi, kjer lahko povzročijo veliko škode. A to ni edini način vnosa invazivnih tujerodnih rastlin v našo naravo, razlaga botaničarka Jana Kus Venvliet iz Zavoda Symbiosis, ki sodeluje v projektu Life Artemis: »Projekt smo zasnovali po žledolomu, saj take hude poškodbe na gozdovih pomenijo, da se lahko tujerodne vrste na poškodovanih površinah ustalijo in razširijo. Žal smo imeli prav, to se je tudi zgodilo.«

V projektu LifeArtemis, ki poteka v sodelovanju Zavoda za gozdove, Gozdarskega inštituta, Zavoda Symbiosis in Zavoda za varstvo narave, so želeli razširiti vedenje o invazivnih vrstah, saj je njihova naloga tudi varovanje narave. Zato so razvili sistem Invazivke, aplikacijo, ki deluje tako na spletu kot na androidnih telefonih, s pomočjo katere lahko vsak sporoča opažanja iz okolja. »Z registracijo v aplikaciji lahko takoj iz narave sporočate podatke, potrebna je le vsaj ena fotografija. Strokovnjaki v ozadju nato ocenijo, za kakšno vrsto gre in potrdijo pravilnost vnesenih podatkov. Aplikacija tudi zapiše GPS koordinate, kjer se nahajate in na tak način natančno zabeleži kraj tujerodne vrste. Zato je pomembno le vklopiti le GPS na telefonu, povezava z internetom ni potrebna,« še dodaja Jana Kus Veenvliet.

Uporabnikov je vedno več, saj vsak dan beležijo od 50 do 100 vnosov. Na tak način so uporabniki vnesli že preko 9000 podatkov. V aplikaciji pa je zelo veliko podatkov, ki jih vnašajo iz drugih virov, zato sistem Invazivka postaja centralna zbirka informacij o pojavu in razširjanju invazivnih vrst v Sloveniji. Poleg spletne strani Invazivke lahko najdete več podatkov tudi na spletni strani projekta Life Artemis tujerodne-vrste.info, kjer se boste lahko poučili o tujerodnih vrstah in kako jih sploh prepoznati.

Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope

DAP