Traffic hotline 080 80 15

29. May 2020 at 08:41 Maribor Euranet Plus

Mladi s projektom Most do boljše zaposljivosti

Gre za povezovanje med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela
FOTO: ZMST

S projektom Most želijo pri Zavodu za mladino in šport Trbovlje v sodelovanju z Razvojno agencijo Kozjansko povečati zaposljivost in zaposlenost mladih. Gre za povezovanje med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela.

Projekt MOST temelji na razvijanju modelov usposabljanj, ki rešujejo izzive mladih ob vstopu na trg dela. Gre za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti in socialne izključenosti. Vodja projekta Katarina Kuhar iz ZMST glede ideje za projekt MOST izpostavlja, da so »idejo za projekt MOST smo začeli skupaj s partnerji iz Mladinskega centra Šentjur snovati v takratnem Mladinskem centru Trbovlje že konec poletja 2019, ko je bilo znano, da bo razpis objavljen. Takoj smo začeli razmišljati s pomočjo katerih metod bi mlade najbolj učinkovito vključili, na kakšen način in kako bi mladi, vključeni v projekt, kar najbolje izkoristili ta projekt kot odskočno desko v svet zaposlitve.«

Projekt MOST je zasnovan tako, da mlade preko interaktivnih usposabljanj postopoma vodi od spoznavanja sebe in svojih kariernih ciljev do prvega stika z delodajalci. Pri ZMST imajo s podobnimi projekti že nekaj izkušenj, saj so »v letih 2016 do 2018 smo izvajali projekt KLJUČ, ki pa je imel s projektom MOST sorodno tematiko. V obeh projektih namreč vključujemo mlade z namenom povečanja njihove zaposljivosti in zaposlenosti, saj skušamo zmanjšati vrzel med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela. Verjamemo, da bo projekt MOST še po poti projekta KLJUČ, ki je bil zelo uspešen« glede utečenih poti poudarja vodja projekta Katarina Kuhar.

Konzorcijsko partnerstvo v projektu MOST sestavljajo Zavod za mladino in šport Trbovlje in Razvojna agencija Kozjansko, enota Mladinski center Šentjur. Kot cilj projekta so si po besedah Kuharjeve zastavili » da bomo v dveh letih oziroma letu in pol, kolikor projekt traja, vključili 40 mladih iz Zasavske in Savinjske regije, ki so želijo stopiti na trg dela in si poiskati zaposlitev. Okrepili bomo tudi mladinski sektor za delo z mladimi brezposelnimi, mladim omogočili stik z delodajalci z namenom širjenja njihove socialne mreže in pa preko aktivnosti v projektu skušali dvigniti stopnjo aktivnega delovanja v družbi teh mladih, ki so vključeni v projekt.« je še dodala Kuharjeva.

V projekt se lahko prijavijo mladi ob 15tega do 29tega leta, ki so nezaposleni in v projektu bomo v tem času ponudili možnost in pomoč vsaj 40tim mladim.

Udeleženci bodo v projektu krepili kompetence, ki jih že imajo in s pomočjo le teh lahko pridobivajo tudi na mehkih veščinah. Veliko je timskega dela, med vrstniškega učenja in to vse ob podpori izkušenih mentorjev. Katarina Kuhar ob tem še izpostavlja »lotili se bodo tudi načrtovanja in osnov projektnega menedžmenta ter poskušali sami ob mentorju narediti dogodke, ki bodo povezovali tako mlade kot delodajalce in pa lokalno skupnost ter preko tega krepili svoje veščine. Po izstopu iz projekta bodo na ta način lahko opolnomočeni do te mere, da bodo lažje našli zaposlitev.«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Vrednost projekta pa je 177 841 evrov. Projekt so začeli izvajati letos in ga bodo zaključili septembra 2021.

Glede zaključka projekta in vizija glede rezultatov oziroma ciljev pa Kuharjeva poudarja »vsi vključeni v projekt si želimo in verjamemo, da bo uspešen in da bodo mladi vključeni v projekt pridobili res največ kar potrebujejo, tako osebno, kot popotnico za vključitev v poklicno sfero.«

Usposabljanja bodo potekala v obliki srečaj v mali skupini, trenutno pa zaradi izredne situacije potekajo preko spletne platforme z uporabo različnih zabavnih orodij, kvizov, videa, zabavnih spoznavnih nalog in izzivov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je povečati zaposljivost in zaposlenost mladih z zmanjšanjem vrzeli med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela.

Borut Kampuš, projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus

Borut Kampuš