Traffic hotline 080 80 15

12. Apr 2019 at 11:21 Maribor Euranet Plus

Nature & Wildlife - novo poglavje na Dinarskem krasu

Projekt Nature & Wildlife je v večini financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj
FOTO: RRA Zeleni kras

S čezmejnim projektom Nature & Wildlife na območju Dinarskega krasa razvijajo turistični produkt doživetja narave in divjih živali. Projekt je v večini financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in sledi smernicam odgovornega ravnanja z naravo. Na območju Dinarskega krasa so še zmeraj ohranjene vse tri vrste velikih zveri - medved, ris in volk.

Vodja projekta je Mateja Simčič, ki prihaja iz Regionalne razvojne agencije Zeleni kras, pravi, da »osnovna ideja projekta izhaja iz potreb po novih turističnih ponudbah, tako v Sloveniji, kot na Hrvaškem. Slovenija, kot vemo želi biti del zdrave in zelene destinacije, zato se tako tudi promoviramo in obiskovalcem obljubljamo, da bodo prišli v zdravo in zeleno okolje, kjer bodo lahko aktivni. Zato pa je seveda potrebno ustvariti prave pogoje in odgovor na to ponuja projekt Nature & Wildlife, ki je čezmejni projekt programa Interreg Slovenija – Hrvaška.«

Gre torej za območje Dinarskega krasa, ki je skupno tako Sloveniji kot Hrvaški in s projektom delujejo na območju Primorsko-notranjske regije v Sloveniji in Gorskega kotarja na Hrvaškem. Simčičeva ob tem izpostavlja, da gre za »sklenjeno območje velikega gozdnega masiva severnih Dinaridov, ki je hkrati eno redkih območij v Evropi, kjer so ohranjene še vse tri velike zveri – ris, medved in pa volk

Politiki in turistični delavci radi rečejo, da med ljudmi v Evropski uniji ni več meja, živali pa meja pri prehajanju v naravi seveda sploh ne poznajo. Projekt Nature & Wildlife je zanimiv za posameznika tudi zato, ker bo prinesel rezultate za nadgradnjo turistične ponudbe. Mateja Simčič zato poudarja, da »je projekt v veliki meri usmerjen tudi h domačemu prebivalstvu, saj gre za ozaveščanje in pa dvigovanje kapacitet znanja, sposobnosti in pa zavedanja pri ljudeh o vrednosti, ki jo to območje z neokrnjeno naravo in ohranjenimi velikimi zvermi pomeni za trajnostni turizem. Hkrati pa projekt vzpodbuja tudi bolj kakovostnejše življenje domačih oziroma lokalnih prebivalcev. To naravno bogastvo, ki smo ga prepoznali skupaj s Hrvati, prinaša temu območju vrsto priložnosti, ki jih skušamo skozi projekt tudi uresničevati v smeri trajnostnega turizma« še izpostavlja Simčičeva.

Projekt Nature & Wildlife se je pričel izvajati septembra 2018, traja 30 mesecev in se zaključi februarja 2021. Aktivnosti je veliko, ampak, kot pravi vodja projekta Mateja Simčič »smo zdaj dodobra zakorakali v samo vsebino. Je pa potrebno upoštevati, da projekti financirani s strani Evropskih skladov zahtevajo, zraven same vsebine, tudi veliko administracije in komunikacije. To pa je potrebno urediti že na začetku, da lahko projekt teče tako s finančnega, kot z administrativnega vidika.« Projekt je vreden približno 983.000 evrov, iz programa Interreg Slovenija – Hrvaška je pridobljenih 85% te vsote, 15% denarja pa prispevajo partnerji projekta sami.

Vodilni partner projekta Nature & Wildlife je torej RRA Zeleni kras, partnerji na slovenski strani pa so Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik in Jezerski hram - Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica. Na hrvaški strani pa so partnerji Javni zavod Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS in Reška razvojna agencija Porin. Pridruženi partnerji pri projektu pa so Woodland Ways Ltd in The World Owl Trust iz Velike Britanije pa tudi Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije.

Mateja Simčič glede aktivnosti, ki potekajo izpostavlja da so »na začetku naredili analizo stanja tovrstne ponudbe na terenu in pa povpraševanja po le-tej. Gre za osnovo za nadaljnje aktivnosti, ki bodo seveda v pomoč pri razvoju turističnega produkta doživetij v naravi. Bistvo, ki ga s tem projektom želimo doseči je na osnovi teh konkretnih izkušenj in rezultatov projekta, da izdelamo večdnevne čezmejne turistične programe, ki bodo kar najbolj primerni za ozaveščene skupine turistov. Možno bo torej doživeti inovativna doživetja v naravi in ne samo klasične ture temveč edinstven obisk s posebnimi doživetji, ki jih ponuja ta del skupnega območja Slovenije in Hrvaške

Rezultati bodo vidni že leta 2020 in jih bodo partnerji pri projektu lahko promovirali tudi že na turističnih trgih. Prav tako potekajo že usposabljanja turističnih vodnikov in interpretatorjev, ki se usposabljajo na področju naravne in kulturne dediščine. Nekaj denarja v okviru projekta pa je namenjenega tudi nadgradnji infrastrukture v naravi. Gre za nove opazovalnice v naravi, predvsem za medvede in ptice ter nove učne poti. V Cerknici oziroma Dolenjem Jezeru pa bodo, kot še poudarja Mateja Simčič »dobili tudi novo ornitološko interaktivno učilnico in dve drevesni hiški v naravi za opazovanje živali čez dan in zvečer. To pomeni, da dajemo poudarek tudi na manjše unikatne investicije, ki pa bodo prav tako pomembno prispevale k izgradnji novih turističnih produktov.«

Ob vseh ciljih projekta Nature & Wildlife si prebivalci in turisti lahko torej želimo, da se bi narava, človek in žival dobro povezali.

Borut Kampuš, Radio Slovenia International – Radio Si/Euranet Plus, boljše razumevanje Evrope

Borut Kampuš