Traffic hotline 080 80 15

02. Feb 2019 at 10:50 Slovenija Euranet Plus

Pomoč učiteljem, da bodo ti lahko pomagali učencem

V centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne - IRIS poteka vrsta projektov, ki razvijajo in izboljšujejo kakovost življenja slepih in slabovidnih. Eden takih je tudi projekt Z roko v roki poMOČ.
Promocijsko gradivo
Promocijsko gradivo

Če integracija pomeni vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne šole do tiste meje, ko lahko dosegajo standarde, inkluzija pomeni, da se mora otroku s posebnimi potrebami prilagoditi tudi okolje. In prav pri projektu Z roko v roki poMOč gre za podporo inkluziji, kar pomeni, da skozi vsebine izobraževanja poskušajo usposabljati strokovne delavce v rednih oblikah vzgoje in izobraževanja za delo z otroci s posebnimi potrebami.

Katjuša Koprivnikar, ravnateljica centra IRIS: »Glavni namen je pomagati učiteljem, vzgojiteljem, svetovalnim delavcem pa tudi vodstvu različnih ustanov kako se lotiti tega inkluzivnega izobraževanja in kako pomagati učiteljem pri vsakodnevnem delu v razredu. Leta 2000 je bil sprejet zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in od tega leta je vse več otrok, učencev in dijakov usmerjenih v redne oblike vzgoje in izobraževanja. Ker učitelji na sprejem teh otrok niso bili dobro pripravljeni, so se pogosto znašli v veliki stiski in prav ta projekt jim pomaga pri vsakodnevnem delu v razredu.«

Projekt poteka od leta 2017 do 2021 in na polovici te poti so skozi različne programe usposobili preko 10.000 strokovnih delavcev. Na samih izobraževanjih se jim pridružijo tudi študenti, asistenti, spremljevalci, prav tako zdravstveni kader v posameznih ustanovah, za katere je pomembno, kako pristopiti k otroku s posebnimi potrebami. Vzporedno s tem razvijajo tudi različne programe in vsebine, nekoliko bolj specifične kot so splošni programi, ki jih najdemo v običajnih katalogih za vzgojo in izobraževanje.

Projekt Z roko v roki poMOč je vreden 1.494.000 eur in od tega je 80% vrednosti projekta sofinancirane s strani Evropskega socialnega sklada, 20% pa s strani države.

Center IRIS, kot zavod letos praznuje častitljivo 100 letnico organizirane skrbi oz. izobraževanja za slepe in slabovidne. Zato so si v letošnjem letu zadali kar nekaj različnih aktivnosti, ki bodo osveščale širšo javnost po potrebah slepih in slabovidnih. Izpostavili so tri največje projekte, ki jih bodo izvedli ob 100 letnici centra in sicer mednarodne športne igre mladih, pohod 100 slepih skozi Ljubljano in 19.septembra bodo 100 letnico centa IRIS obeležili s slavnostno akademijo v Slovenski filharmoniji v Ljubljani.

Nataša Godec, Radio Slovenia International; projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope

Nataša Godec