Traffic hotline 080 80 15

03. Feb 2018 at 10:45 Velenje,Šaleška dolina,Šmartno ob Paki,Šoštanj Euranet Plus

Primer dobre prakse: Celostna oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Foto: Promocijsko gradivo

Primer dobre prakse: Celostna oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Vodni viri v Šaleški dolini so kraškega tipa in ker imajo kraške vode v primerjavi z ostalo podzemno vodo omejene sposobnosti samočiščenja, jih v higienskem smislu uvrščamo med površinske vode. Kraški viri so občasno ali stalno mikrobiološko onesnaženi, njihova druga značilnost pa je, da po močnejših padavinah postanejo motni. Zaradi zagotavljanja konstantne kakovosti pitne vode in tehnološkega izboljšanja priprave pitne vode, se je v sklopu kohezijskega projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini zgradilo več naprav za pripravo pitne vode.

Začetki segajo že v leto 2006, saj je bil projekt »Celostna oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« uvrščen na prednostno listo sofinanciranja s kohezijskega sklada v perspektivi 2007 do 2013. Ker gre za projekt treh občin Šaleške doline: MO Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki, je komunalno podjetje Velenje sodelovalo pri tem projektu kot koordinator. Ko so pridobili vso potrebno dokumentacijo za nepovratna sredstva za realizacijo projekta, so leta 2010 dobili pogodbo in odločbo o sofinanciranju.

»Projekt je bil takrat ocenjen na 41,4 milijone evrov, od tega smo pridobili 81, 4% nepovratnih sredstev, kar je znašalo 28 milijonov evrov. Občine pa bi morale zagotoviti cca.18, 6% lastnih sredstev, kar je znašalo 6,4 milijone evrov,« pravi vodja projekta Nataša Ribizel Šket.

Ko so prejeli odločbo o financiranju, so šli takoj v izvedbo postopkov javnega naročanja in izbiro izvajalcev gradnje, pri čemer so bili zelo uspešni. Pridobili so namreč nižje pogodbene vrednosti od ocene projekta.

»Tako smo projekt realizirali za 35, 5 milijonov evrov z DDV, kar pomeni, da smo pridobili 24 milijonov nepovratnih sredstev. Občine so kot lastni vir navedle 5,4 milijone, DDV v višini 5,4 milijone evrov pa se je poračunal,« še dodaja Nataša Ribizel Šket.

Projekt Celostna oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini so zaključili že v letu 2015 in do avgusta letos poteka še obdobje za odpravo reklamacij oz. napak.

»V sklopu tega smo projekta zagotovili varno, zanesljivo in trajnostno oskrbo s pitno vodo približno 42.000 prebivalcem Šaleške doline. Glede na to, da smo imeli v občini Šmartno ob Paki z zagotavljanjem kvalitetne vode na posameznih področjih predvsem v sušnih mesecih zelo velike težave, je z realizacijo tega projekta to izzvenelo. Lani teh težav ni bilo več. Vsi prebivalci Šaleške doline imajo zagotovljeno enako kvaliteto vode in zadostne količine pitne vode,« pravi vodja projekta, ga. Šket.

Da gre za primer dobre prakse potrjuje tudi priznanje s strani Ministrstva za okolje in prostor, saj je bil projekt v letu 2016 in 2017 izglasovan za naj projekt EU projekt, moj projekt.

»S tem projektom smo dokazali, da lahko z dobro pripravo, z dobrim vodenjem, s strokovno ekipo, skupaj z občinami ter komunalnim podjetjem, torej s podporo vseh teh deležnikov z roko v roki uspešno realiziramo projekt, ki je pomemben za širši razvoj tudi same Šaleške doline,« zaključuje Nataša Ribizel Šket, vodja projekta Celostna oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Nataša Godec, Radio Slovenia International - Radio Si/Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope

Nataša Godec