Traffic hotline 080 80 15

02. Mar 2019 at 08:53 Slovenija Euranet Plus

Program »Le z drugimi smo« izobražuje o medkulturnem dialogu in sodelovanju

Izobraževanje učiteljev je ključno za dobro vključevanje priseljencev

Vsak med nami prispeva k temu, ali bo družba odprta in spoštljiva, ali pa bo gojila nestrpnost. Prav to naslavlja program »Le z drugimi smo«, ki bo omogočil 10 000 strokovnim in vodstvenim delavkam, delavcem v vzgoji in izobraževanju usposabljanje na področju osveščanja o pomenu spoštovanja različnosti, medkulturnega sodelovanja in spoštljivega sobivanja v večkulturnih družbah. Seminarji spodbujajo k medsebojnemu sodelovanju, k spoštljivi komunikaciji, in h konstruktivnemu reševanju konfliktov.

Gre za petletni nacionalni projekt brezplačnega izobraževanja, ki potuje po vsej Sloveniji in poteka pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. V okviru programa izvajajo 5 različnih izobraževalnih seminarjev, namenjenih pedagoškim delavcem zaposlenim v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli, ljudskih univerzah, glasbenih šolah in v dijaških domovih. Osredotoča se na vključevanje otrok priseljencev, na ničelno toleranco do nasilja, spoštljivo komunikacijo in izzive sodobne družbe, razlaga koordinatorica in predavateljica, dr. Marjanca Ajša Vižintin iz ZRC SAZU: «Program je namenjen vsem, ki se soočajo z izzivi vključevanja otrok priseljencev, ki bi radi vedeli, kaj je najnovejšega na tem področju, kako te vsebine posredovati znotraj rednega učnega procesa, kako naslavljati naraščajoči rasizem in ksenofobijo, dva seminarja pa naslavljata tudi ničelno toleranco do nasilja, spoštljivo komunikacijo in izzive sodobne družbe.«

Vsak seminar traja 16 ur in ga lahko vsebinsko povsem prilagodijo potrebam in željam pedagoških kolektivov. V vsebine vključijo tudi delavnice, diskusije, posredujejo tudi primere najboljših praks in zadnje zakonodajne zahteve. Udeleženci za polno udeležbo na vsakem seminarju pridobijo potrdila, vredna 1 točko, ki jih lahko uveljavljajo za strokovno napredovanje. »Najbolj priljubljena seminarja sta Spoštljiva komunikacija in Ničelna toleranca do nasilja. Večina meni, da je to znanje pomembno za ves kolektiv. Soočamo pa se tudi s predsodki pri seminarjih Živeti raznolikost, vključevanje priseljencev in Medkulturni odnosi in integracija, ki naslavljajo predvsem integracijo priseljencev. Nekateri menijo, da se te vsebine ne tičejo vsega kolektiva, da je to le delo učiteljice slovenščine in svetovalne delavke. A mi smo prepričani, da je vključevanje otrok priseljencev stvar celotnega kolektiva in sošolcev, saj je vsak med nami ključen za dobro vključevanje in spoštljivo komunikacijo.«

Seminarje izvajajo vrhunski raziskovalci in visokošolski predavatelji s posameznega tematskega področja, z vseh treh slovenskih javnih univerz, s Pedagoškega inštituta ter z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, v sodelovanju s praktiki in z aktivisti iz nevladnih organizacij, pa tudi skupaj s priseljenci, z osebno izkušnjo integracije v slovenski kulturni prostor. Izobraževanja potekajo na nacionalni in regionalni ravni, naslednje nacionalno izobraževanje bo 4. in 5. aprila v Ljubljani.

Darja Potočan, Radio Slovenia International; projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope

DAP