Traffic hotline 080 80 15

23. Jan 2021 at 08:18 Slovenija, EU, svet Euranet Plus

Projekt Bridge-47 gradi mostove globalnega učenja za dosego cilja 4.7 v Evropi

Foto: Promocijsko gradivo/www.sloga-platform.org/projekti/bridge-47/
Foto: Promocijsko gradivo/www.sloga-platform.org/projekti/bridge-47/

Letošnjo jesen se izteče mednarodni evropski projekt BRIDGE 47, v katerem sodeluje tudi slovenska nevladna platforma SLOGA. V ospredju njihovega sodelovanja je mobilizacija civilne družbe, ki lahko s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Vse to pa bistveno prispeva k izvajanju cilja trajnostnega razvoja, kar je ena od prednostnih nalog Evropske komisije za obdobje 2019–2024.

Projektni konzorcij je sestavljen iz petnajstih evropskih in globalnih organizacij civilne družbe. V njem sodelujeta dve globalni mreži, tri nacionalne mreže o razvojnem izobraževanju, šest nacionalnih platform organizacij civilne družbe, tri organizacije globalnega učenja in državljanstva (GCE) ter evropska raziskovalna mreža.

Gre za največji projekt globalnega učenja za civilnodružbene organizacije doslej, poudari Patricija Virtič iz slovenske nevladne organizacije SLOGA, platforme za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč: ,,Projekt se s svojimi aktivnostmi osredotoča na številne ciljne skupine kot so izobraževalci, splošna javnost, politični odločevalci, pa tudi zasebni sektor, policija, mediji. Vključevanje javnosti je nujen del vsakega uspešnega projekta, tudi našega. Vključujemo jih prek aktivnosti, različnih dogodkov, informiranja, delavnic, izobraževanj tako na nacionalni kot evropski ravni, projekt namreč zagovarja tudi pomembnost aktivnega državljanstva.''

Gre torej za pomoč ljudem pri razvijanju poglobljenega in celovitega razumevanja, kako sta naš svet in njegovi državljani medsebojno odvisni, pri čemer lahko vsi neposredno in aktivno sodelujemo na političnem prizorišču, sprejemamo informirane odločitve ter od odločevalcev v svojih državah zahtevamo skladne politike za enakopravnejši svet. Tudi zato je osnovni namen projekta Bridge 47 – Gradimo globalno državljanstvo mobilizacija civilne družbe ,, da bi lahko s pomočjo globalnega učenja bolj prispevali k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Ta mreža gradi mostove med vsemi vrstami izobraževanja in predstavlja forum za izmenjavo in skupno prizadevanje za doseganje cilja trajnostnega razvoja 4.7. Od tukaj tudi izvor imena projekta Bridge 47,'' pojasni Virtičeva.

Doseganje cilja trajnostnega razvoja 4.7, ki je del Agende 2030, tako koristi tudi šestim prednostnim nalogam Evropske komisije za obdobje 2019-2024.

Po besedah Virtičeve so zaradi pandemije covida-19 morali aktivnosti projekta, ki se je začel oktobra leta 2017 in bo trajal vse do septembra letos, nekoliko prilagoditi, a so kljub temu izvedli kar nekaj aktivnosti na nacionalnih ravneh sodelujočih držav: ,,Organizirali smo sestanke in posvete strokovnjakov, predavanja in usposabljanja, delavnice globalnega učenja, razstave, ozaveščevalne akcije, snemali smo videe, podcaste, pripravljali različne publikacije, imeli virtualne zmenkarije z deležniki na področju izobraževanja, veliko smo sodelovali s Evropskim parlamentom in Komisijo, kjer smo se odzivali na njihove politike, ukrepe, priporočila.''

Platforma SLOGA je pri tem tesno vpeta v sodelovanje z globalno mrežo Bridge 47 in mrežo CONCORD, Evropskim združenjem nevladnih organizacij za pomoč in razvoj, kjer se aktivno vključujejo v številne pobude Evropske komisije in Evropskega parlamenta, ter s Centrom Sever Jug Sveta Evrope.

Patricija Virtič iz slovenske nevladne organizacije SLOGA še doda, da je eden od mejnikov projekta Bridge 47 zagotovo sprejetje Kažipota 4.7 - kako v Evropi izpolniti cilj 4.7: ,,Kažipot prinaša konkretne predloge ukrepanja tako na nacionalni kot evropski ravni – od priprave vseevropske strategije za izpolnitev cilja 4.7 do leta 2021 do nabora potrebnih kompetenc preko sklopa priporočil za medsektorsko sodelovanje in zagotavljanje potrebnih virov. Vključuje tudi zahtevo po prepoznanju vrednosti vseživljenjskega učenja s podporo formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja. Sprejelo ga je več kot 200 udeležencev iz 56 držav na naši konferenci Envision 4.7, ki smo jo v Helsinkih pripravili v sklopu finskega predsedovanja Svetu EU novembra 2019. Sedaj sledi najtežji del – uresničevanje kažipota tako v Sloveniji, kot v drugih evropskih državah. To bo tudi ena takšna popotnica projekta tudi po zaključku samih aktivnosti.''

Projekt, čigar vrednost je slabih 6.700.000 EUR, je s strani Evropske komisije financiran s pomočjo programa DEAR (Development Education and Awareness Raising), v Sloveniji pa ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve.

Projekt Bridge-47 gradi mostove globalnega učenja za dosego cilja 4.7 v Evropi


Lidija Petković, Radio Slovenia International; projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope

@euranetplusslovenija

#euranetplus #bridge47 #SLOGA #projekt

Lidija Petkovič