Traffic hotline 080 80 15

03. Apr 2020 at 08:50 Maribor Euranet Plus

Projekti Evropske destinacije odličnosti povečujejo prepoznavnost Slovenije

Že osem destinacij odličnosti ima tudi Slovenija
FOTO: Podčetrtek, STO

V mrežo Evropskih destinacij odličnosti se vsaki dve leti vključijo nove destinacije oziroma zmagovalke, ki ponujajo najbogatejšo turistično ponudbo glede na tematiko, ki se spreminja z vsakim razpisom. Kaj je pravzaprav namen mreže Evropskih destinacij odličnosti pa smo povprašali Natašo Hočevar, vodjo Sektorja za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte pri Slovenski turistični organizaciji, ki je izpostavila, da namen » prav povečanje prepoznavnosti destinacij in olajšati izmenjavo dobrih praks po vsej Evropi in spodbujati sodelovanje med destinacijami. Te destinacije so vključene v našo promocijo preko Slovenske turistične organizacije, preko številnih kanalov, ki jih omogočajo predstavitve na tujih trgih. Zanje izdelamo številne materiale, kot so katalogi in tudi predstavitvene vsebine. Omogočamo tudi udeležbo na sejmih, študijska potovanja novinarjev, kampanje na družbenih omrežjih in televizijsko promocijo. Ne gre pa pozabiti tudi na razvojni del z izobraževalnimi delavnicami in razvojnimi vsebinami

Ključna značilnost projektov znotraj Evropske destinacije odličnosti pa je prav tako zavezanost k socialni, kulturni in okoljski trajnosti. Vključenih pa je že veliko število destinacij oziroma kot pojasnjuje Nataša Hočevar » če gledamo globalno, je v tej mreži, če gledamo samo zmagovalke kar 140 destinacij odličnosti in med njimi je v tem trenutku tudi 8 slovenskih. To so Podčetrtek, Koper, Brda, Laško, Idrija, Kolpa, Solčavsko in pa Dolina Soče.«

V preteklosti so bile izbrane destinacije z zelo raznolikih področij kot so gastronomija ali kulturni turizem, v letu 2019 pa je bila izbrana destinacija Podčetrtek, ki se po svoji domačnosti odlikuje na področju turizma dobrega počutja. To pa zato, ker » je ponudba vezana na zdravje in dobro počutje v Evropi izjemnega pomena in prav tako za Slovenijo. Oblike zdraviliškega turizma so tematsko zelo široke, zato je komisija v tem primeru upoštevala predvsem produkte in ponudbo, katerih prvotni namen je izboljšanje telesnega, duševnega ali duhovnega zdravja, kar pomeni, da ne gre le za medicinski turizem. Zato v to kategorijo sodijo tako zdravilišča, počitniška naselja, hoteli, festivali. Obstajajo pa tudi nove oblike povpraševanje, ne samo za wellness ponudbo, ampak širši pojem – selfness, v smislu duhovnega aspekta in pa mindfulness oziroma čuječnost.« še izpostavlja Nataša Hočevar, vodja Sektorja za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte pri STO.

Februarja pa se je zaključil promocijski projekt EDEN, katerega namen je bila promocija vseh 8 destinacij odličnosti. Projekti pa trajajo različno dolgo, vse je odvisno od pogledov Evropske komisije »zadnja dva, ki sta potekala v Sloveniji sta bila promocijski 18 mesecev in pa izbirni 10 mesecev. Nekako zaporedje teh evropskih projektov je ravno to, da eno leto izberemo novo zmagovalko in finalistke, potem pa je promocijsko leto, ki mu ponovno sledi izbor in ponovno promocija.« še dodaja Hočevarjeva.

Projekt je trajal 10 mesecev, od 1. aprila 2019 do 31. januarja 2020. Financira ga Evropska unija iz programa COSME, v njem je sodelovalo 16 držav. Proračun projekta je 26.000,00 EUR. Nataša Hočevar je ob tem poudarila, da so bili v prvih letih zneski » še nekoliko višji, predvsem pa je bil delež sofinanciranja višji. Danes govorimo o torej o nekje 30 tisoč evrih na projekt, kar pomeni, da polovico financira Evropska komisija, polovico pa Slovenska turistična organizacija.«

Temeljni cilj in poslanstvo projekta EDEN sta v močni korelaciji z usmeritvami Slovenske turistične organizacije in slovenskega turizma, da je Slovenija zelena, aktivna in zdrava s trajnostnim razvojem in doživetjem petih zvezdic. Prav zato Nataša Hočevar izpostavlja, da »bomo v projektu še sodelovali in pomembno je, da se slovenske destinacije vključujejo v zeleno shemo, ki lahko s pomočjo tega ostajajo še bolj trajnostne. Pomembno torej je, da so vse te destinacije, ki so zmagovalke, v projektu EDEN vključene tudi v samo shemo.«

Glede na velik potencial Slovenije in prepoznavnih turističnih produktov ter destinacij zato ostaja zelo pomembno, da se bomo Slovenci tudi po koncu aktualne epidemije COVID-19 obrnili k domačemu turizmu in poskrbeli ter pomagali, da se bo dobro razvijal še naprej ali kot poudarja Nataša Hočevar iz STO »vse lepo vabim, da po umiritvi te izredne situacije obiščete naše destinacije in se sami prepričate o njihovi odličnosti, saj gre za izjemno pestrost tako naravnih, kot kulturnih danosti. Destinacije vas bodo zelo vesele in boste temu primerno tudi gostoljubno sprejeti.«

Projekte Evropske destinacije odličnosti sofinancira Evropska unija s programom COSME.

Borut Kampuš

Projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus

Borut Kampuš