Traffic hotline 080 80 15

09. Nov 2018 at 14:13 Maribor Euranet Plus

Prvi prizor za boljše razumevanje gledališke umetnosti

Z evropskimi sredstvi do izobraževanja na področju razumevanja uprizoritvenih umetnosti
dwdwqdwq
Foto: Promocijsko gradivo/SNG Maribor

Prvi prizor sta dve besedi, ki povezujeta zanimivo dogajanje in kar nekaj deležnikov na kulturnem področju v Sloveniji. Mojca Redjko, ki je vodja projekta Prvi prizor pravi, da gre za »5 letni projekt kulturno umetnostne vzgoje. Polno ime je Prvi prizor, gledališče kot prostor simbolnih jezikov. To poudarja metaforičnost gledališke umetnosti, ki jo kot svoje polje delovanja in predmet zanimanja vključuje

Nosilec projekta je Drama SNG Maribor. Sofinancerja sta Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija z Ministrstvom za kulturo. Trenutno delujejo, v enakem časovnem obdobju od novembra 2016 do novembra 2021, trije projekti v slovenskem nacionalnem prostoru in sicer sta nosilca še Slovenski gledališki inštitut in Zavod Bunker.

Projekt Prvi prizor, katerega nosilec je Drama SNG Maribor, pa je kot pravi Mojca Redjko »zasnovan izrazito razvojno. To pomeni, smo sestavili programske sklope znotraj katerega želimo delovati in razvijati različne vsebine. Tisto kar je velika prednost in jo jemljemo zelo dobesedno, je seveda to, da imamo na voljo sredstva za preizkušanje teh novih vsebin in ob tem zastavljene neke strateške cilje, ki jih želimo doseči ampak seveda tisti končni cilj je sistemsko zbližanje umetnosti in vzgoje in izobraževanja. Gre torej za model možnosti stalne vključenosti umetnosti v šolski prostor

Nosilec projekta je torej mariborska Drama SNG, a v tem primeru gre za partnerski projekt, kjer sodeluje več institucij oziroma organizacij, SLG Celje, Gledališče Koper, Slovenski gledališki inštitut in dve neodvisni gledališči Teatro Matita in KUD Moment. Ali kot izpostavlja Mojca Redjko »znotraj te partnerske platforme se vsebine dopolnjujejo. Z nekaterimi partnerji sodelujejo že zelo intenzivno z drugimi pa počasi vključujemo vsebine, kjer so tudi oni zainteresirani in učinkoviti partnerji. Vključeni pa so tudi trije visokošolski zavodi in sicer Filozofska in Pedagoška fakulteta iz Univerze v Mariboru, s katerima preizkušamo vsebine pri bodočih vzgojiteljih in učiteljih AGRFT iz Univerze v Ljubljani, kjer smo povezani s študenti dramaturgije. V projekt pa je seveda vključenih tudi 20 partnerskih šol, kar je tudi najpomembneje« še dodaja Mojca Redjko.

Prvi prizor ni produkcijski projekt, ki bi sam proizvajal vsebine za občinstvo, temveč gre za bolj podporni projekt. Projekt bi naj pomagal pri senzibilizaciji mladih za gledališče in pa pri celostnem doživljanju gledališke umetnosti. Mojca Redjko to razume kot »na nek način spodbujanje obiskovanja gledaliških predstav in poskusa predstaviti gledališče kot nekaj kar nam je blizu

V sklopu projekta Prvi prizor pa pripravljajo tudi pedagoška gradiva, kjer je težnja bolj na sistematični pripravi kot na obsežnosti, saj naj bi pedagoška gradiva služila kot podpora učiteljem, ki v bistvu izbirajo predstave.

Je možno razmišljati v smeri, da bi se projekt Prvi prizor podaljšal ali spremenil v drugi prizor? Mojca Redjko je prepričana, da je, ampak ob tem izpostavlja »da je vse je odvisno od prioritet prihodnje in nacionalne in evropske kulturne politike in seveda se bomo trudili, da novembra leta 2021 ne bi zaključili projekta, ampak da bi se le ta razvil v programski sklop, saj imajo vsa velika evropska gledališča zelo razvite tudi pedagoške oddelke.«

Projekt Prvi prizor je torej zanimiva in na nek način tudi pionirska povezava tovrstnega sodelovanja gledališke umetnosti ter vzgoje in izobraževanja. Zaželimo si torej lahko, da se ustvari kontinuiteta in da bodo mlajše generacije gledališko umetnost sprejele in doživele s še boljšim razumevanjem.

Borut Kampuš, Radio Slovenia International - Radio Si/Euranet Plus- boljše razumevanje Evrope

Borut Kampuš