Traffic hotline 080 80 15

24. Dec 2020 at 11:31 Maribor Euranet Plus

S projektom eDediščina do boljšega dostopa in arhiva kulturne dediščine

Ohranjanje kulturne dediščine lahko pospešimo tudi z evropskim denarjem

S projektom eDediščina želi Ministrstvo za kulturo okrepiti uporabo e-storitev na področju kulturne dediščine.

Gre za celovito informacijsko podporo procesom varstva nepremične kulturne dediščine ter za zagotavljanje večje dostopnosti in uporabe digitalnih vsebin. Cilj je prav tako povečati prispevek k večji preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin. Vodja projekta je mag. Ksenija Kovačec Naglič, ki glede namena projekta eDediščina izpostavlja »projekt ima v bistvu tri vsebinske sklope, ki sledijo trem operativnim ciljem tega projekta. Prvi je vsebinsko informacijsko in tehnološko posodobiti register nepremične in nesnovne kulturne dediščine, vključno s kulturnimi spomeniki. Drugi je vzpostaviti sistem varstvenih območij kulturne dediščine, ki predstavljajo drugačen način pravnega varstva tiste dediščine, ki ni razglašena za kulturni spomenik. Tretji sklop pa je vzpostaviti informacijsko podporo za celoten proces izvajanja arheoloških raziskav, od vloge za raziskavo pa vse do prevzema arhiva arheološkega najdišča po končani raziskavi.«

S samo izvedbo teh sklopov bodo zagotovili dovolj kakovostnih in transparentnih podatkov, da bodo dediščino lahko vključevali v prostorski informacijski sistem in v program projektov eProstor, kar je bil v bistvu tudi eden od razlogov, da je bil projekt uvrščen v operativni program in odobren. Po drugi strani pa želijo po besedah Kovačec Nagličeve »s projektom povečati dostopnost do digitalnih storitev in vsebin kulturne dediščine in omogočiti njihovo ponovno uporabo vsem, tako državljanom, kot podjetjem.«

Sam projekt usmerjajo in izvajamo na ministrstvu za kulturo v informacijsko-dokumentacijskem direktorata za kulturno dediščino. Ali kot dodaja vodja projekta Ksenija Kovačec Naglič »strokovne podlage zagotavljamo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Slovenskim etnografskim muzejem, ki je koordinator varstva za nesnovno dediščino. Imamo zunanjega izvajalca za razvoj programske opreme ter z Ministrstvom za javno upravo, ki skrbi za skupno infrastrukturo državnih organov, kjer testiramo aplikacije in kjer bodo aplikacije tudi delovale.«

Projekt je bil prvotno odobren do konca letošnjega leta in so ga pri MK podaljšali do konca leta 2022. »Ko bomo zaključili sisteme, ki smo jih začeli, bi si seveda še naprej želeli nadaljevati z razvojem storitev na področju kulturne dediščine. Radi bi nadgradili podatke in procese, ki jih bomo vzpostavili pri projektu eDediščina. Zato smo tudi zelo aktivni pri pripravi strukturnih sprememb in projektov pri tako imenovani digitalni transformaciji javne uprave, ki naj bi se potem do leta 2026 financirala v okviru načrta za okrevanje in odpornost. V tem načrtujemo tudi širitev na področju premične dediščine, ki zdaj v projekt ni vključena. Radi bi razvili inovativne rešitve za upravljanje e-vsebin kulturne dediščine, predvsem v muzejih« je še izpostavila Ksenija Kovačec Naglič.

Je pa aktualna pandemija še toliko bolj pokazala smiselnost projektov, kot je eDediščina je prepričana vodja projekta eDediščina, ki je ob tem dodala »res je, ta COVID kriza je poudarila pomembnost dostopnih digitalnih storitev in vsebin, tudi kulturnih. V časih, ko se naše življenje hočeš nočeš seli bolj ali manj na svetovni splet«.

Za projekt je bilo odobrenih 2 milijona evrov, kjer 80% krije Evropski sklad za regionalni razvoj, 20% pa Republika Slovenija. Sredstva so namenjena za zaposlitve projektnih sodelavcev, za nakup informacijske opreme v okviru skupne infrastrukture države in samih državnih organov. Kot izpostavlja Ksenija Kovačec Naglič »tudi za izdelavo strokovnih podlag, največji delež denarja pa je namenjen za razvoj aplikacij. Upravičeno zato pričakujemo, da bomo v prihodnjem letu v tako imenovano produkcijsko delovanje začeli uvajati vse tri module.«

Kot je poudarila vodja projekta Ksenija Kovačec Naglič je torej cilj vzpostaviti sodobno in dovolj zmogljivo informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo za podatke in procese na področju varstva nepremične kulturne dediščine.

Projekt eDediščina povečuje dostopnost do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj z namenom razvoja storitev in aplikacij e-uprave.

Projekt eDediščina

Borut Kampuš, Radio Slovenia International – Radio Si/Projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus

Borut Kampuš