Traffic hotline 080 80 15

11. Dec 2020 at 08:28 Maribor Euranet Plus

S projektom Inovativen.si do boljše javne uprave

Veliko izzivov je moč premagati z novimi pristopi
FOTO: MJU

Cilj projekta Inovativen.si je povečevati učinkovitost in kakovost dela javne uprave. Gre za sistemsko uveljavitev inovativnih pristopov, kjer je v središču uporabnik in za večjo ozaveščenost ter usposobljenost zaposlenih v javni upravi pri uporabi drugačnih in novih metod dela.

Kako uspešno rešiti rastoče zahteve in potrebe državljanov? Nekako smo državljani velikokrat ujeti v zanko, da je javna uprava neučinkovita, da vse predolgo traja ter da nam krade preveč časa. Projekt Inovativen.si skuša ravno to, spremeniti stvari na bolje. Že sama ideja za z evropskimi sredstvi podprti projekt je nastala v tem duhu. Vodja projekta, Matija Kodra izpostavlja, da se je »ideja rodila čisto spontano in tako je tudi skupnost rasla od spodaj navzgor, brez zavez ali dokumenta in strategije. Mi smo dejansko spraševali ljudi na terenu, če si želijo delati drugače, če si želijo delati drugače, če si želijo biti del neke skupnosti, dobiti neka nova znanja in orodja. Ali se denimo želijo biti boljše pripravljeni na izzive, ki nas čakajo in ki jih rešujemo v delovnem okolju vsakodnevno. Nekako je ta skupnost rasla in prišli smo na idejo, da bi se prijavili na evropske strukturne sklade in tako pridobili določena sredstva in da bi to začeli delati z večimi udeleženci in tudi bolj sistematično.«

Dejstvo je, da razvoj novih tehnologij in globalna povezanost zahtevajo spremembo načina delovanja javnih sistemov. Tradicionalni modeli organiziranja, odločanja in delovanja so vedno manj uspešni. Potrebna je torej hitrejša odzivnost na potrebe državljanov in boljši pristop v načinu delovanja. Kako so se tega lotili na Ministrstvu za javno upravo? Kodra ob tem dodaja »na Ministrstvu za javno upravo imamo vzpostavljeno projektno skupino, ki deluje po principu centralne točke zbiranja idej, izzivov, predlogov in podobno. Mi si dejansko želimo in tudi vzpodbujamo ravno to sodelovanje in vključevanje ter sokreiranje teh rešitev. Težave se rešujejo v veliko primerih namreč še zmeraj, tako kot so že 20 let nazaj. Mi nekako rešujemo simptome in vzroke, ker potrebujemo poznavanje in razumevanje dejanskega problema. To smo nekako ugotovili skozi vsa leta, da se dejansko včasih hitro neke rešitve pripravlja, čeprav se ni poglobilo v samo poznavanje tega problema in ker vemo, da je prepletenost posameznih področij velika v določeni meri včasih kakšno stvar spremenimo na enem področju in tako zelo hitro vidimo, kako to vpliva na drugo področje. Na tak način se kakšne stvari tudi poderejo oziroma niso optimalno narejene.«

Reševanje izzivov na drugačen način dela. Namen je torej z inovativnimi metodami ter v partnerstvu med javno upravo, državljani, civilno družbo in zasebnim sektorjem priti do boljših rešitev ter storitev, ki bodo bolj po meri uporabnikov. Vse se namreč pospešeno digitalizira. Vodja projekta, Matija Kodra glede tega poudarja »digitalizacija oziroma veščine kako vse skupaj prenesti, da lahko veliko ljudi dela je pravi izziv, to se vidi tudi pri aktualni epidemiji. Če želi veliko ljudi delati od doma jim moramo vse urediti, prostor in kompetence, da lahko delajo naprej še bolje. Za ta namen je bila v okviru projekta narejena raziskava med javnimi uslužbenci, kjer smo preverjali kaj se je zgodilo v prvem valu epidemije, ko je kar 75% ali zmeraj delalo od doma ali pa vsaj začasno. Vidi se torej, da so se določene kompetence izboljšale, predvsem digitalizacija. Prišlo je tudi do bolj kreativnega in celostnega reševanja, medtem pa so določene kompetence tudi malo poslabšale oziroma veliko več je komunikacije, da se določene stvari uredijo. Tudi timsko delo in sodelovanje sta pred izzivi, zato je treba na tem delati še naprej in to stvar vzpodbujati saj je jasno, da se svet spreminja.«

Zbirajose torej ideje, kako v državni upravi poskrbeti za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks. Sam projekt Inovativen.si sicer traja vsaj do leta 2022. Kodra glede tega pove, da se je »projekt pričel v letu 2017 in velja za obdobje 5 let. Lahko pa se še zgodi, da bomo projekt za eno leto podaljšali, saj je situacija v zvezi z epidemijo marsikaj spremenila in prav zato imamo tehtne razloge, da z aktivnostmi še nadaljujemo. Si pa seveda želimo, da bi tovrstno delo postalo stalnica tudi v prihodnje.«

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije znaša 1.000.000 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada je v tem primeru 800.000 evrov. Cilj projekta Inovativen.si je skozi proces različnih usposabljanj popeljati najmanj 1.200 uslužbencev. Okrepili bodo prav tako inovativnost delovanja javne uprave in izboljšali učinkovitost rešitev, ki bodo bolj prilagojene potrebam uporabnika.

Projekt Inovativen.si je financiran s strani Evropskega socialnega sklada in je kot tak namenjen izboljšanju institucionalnih zmogljivosti, učinkoviti javni upravi, podpori in razvoju NVO ter krepitvi zmogljivosti socialnih partnerjev.

Projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus

Borut Kampuš