Traffic hotline 080 80 15

08. Nov 2019 at 09:40 Maribor Euranet Plus

S projektom SocioPower do boljšega razumevanja družbenih omrežij

V EU se vsak dan na družabnih omrežjih zbere na tisoče podatkov, kako jih obdelati in uporabiti?
FOTO: AP/MMC RTVSlo

Z razvojem svetovnega spleta in še posebej družbenih omrežij smo ljudje v zadnjih letih vse bolj vpeti v uporabo interneta v vsakdanjem življenju, tako zasebno kot tudi službeno. O tem govori tudi projekt SocioPower.

Dejstvo je, da družbena omrežja kot sta Twitter in Facebook ter različni forumi predstavljajo ogromno zakladnico mnenj. Ta mnenja nam ob pravilni obravnavi omogočajo celovitejši pogled na družbene probleme, z njihovo pomočjo, da tudi lažje identificiramo mnenja ter si pomagamo pri razumevanju delovanja družbe. Vodja projekta, dr. Neli Blagus:

»V okviru projekta razvijamo platformo oziroma program SocioPower. Gre za zajem, združevanje in analizo podatkov iz različnih družbenih medijev in interneta. Platforma bo nudila številne informacije o tem kakšni so problemi, ideje, tematike se pojavljajo v družbi in kako so intenzivne ter kako posamezniki in razmične družbene skupine razmišljajo. Takšne informacije bodo služile uporabnikom sistemov kot dodaten vir za spremljanje dogajanja v družbi

Kot pojasnjuje Blagusova bodo torej razvili platformo za zajem, združevanje in analizo podatkov iz družbenih omrežij v namene nadgradnje obstoječih sistemov ali storitev. Platforma bo tako nudila številne informacije iz katerih bo razvidno, kakšne tematike se pojavljajo v družbi in kako intenzivne so. Možno bo prav tako razumeti, kako posamezniki in različne družbene skupine razmišljajo in s kakšnimi problemi se ukvarjajo. Neli Blagus:

»V osnovi smo si mi to zamislili kot dodatek k platformam pametnih mest, ki jih razvijajo različna podjetja. Partner pri projektu je tudi podjetje Smartis, ki se ukvarja z razvojem pametnih informacijskih sistemov. En primer uporabe je denimo možen, če platformo uporablja župan nekega mesta in bo s pomočjo tega lahko videl kaj prebivalce moti, kakšne ideje imajo, denimo tudi katera parkirišča so zmeraj zasedena, na kateri pešpoti bi lahko postavili dodatno klop za počivanje. Tudi kompleksnejši problemi in informacije, ki sicer ne bi prišli do odločevalcev

Uporabne in izluščene ter na pravi način interpretirane informacije bodo uporabnikom sistemov služile kot dodaten vir za spremljanje dogajanja v družbi. S pomočjo zbranih podatkov bo lažje identificirati ter reševati probleme. Neli Blagus:

»Podatke pridobivamo iz različnih družbenih omrežij in portalov, kot so denimo Facebook, Twitter in Google. Tam kjer podatke lahko dobimo jih bomo, saj so uporabniki družabnih omrežij seznanjeni s politiko poslovanja in uporabniškimi pravicami. Vsi podatki so anonimni v smislu, da ne pridobivamo ali uporabljamo imen in priimkov ljudi, ki so objavili določene uporabne informacije

Skratka, namen projekta je izkoristiti moč družbenih omrežij za pomoč pri večjemu zavedanju o izzivih in problemih. Podatki so uporabni na večih ravneh, na družbeni, okoljski, politični in drugih. Projekt je financiran tudi s strani Evropske unije oziroma skladov. Neli Blagus:

»Res je, višina projekta je približno 150000 evrov, pri čemer delež počrpanega denarja iz evropskih skladov znaša 80 odstotkov. Projekt bo trajal do meseca maja 2020. Določeni podatki so seveda že na voljo

Ključni cilj je omogočiti boljšo informiranost, večjo vključenost in interakcijo z družbo ter pripeljati do bolj vzdržnih vzorcev obnašanja in življenjskih navad iz splošnega družbenega vidika.

Projekt SocioPower spada med s strani Evropskih skladov financiran projekt pod okriljem mednarodne konkurenčnosti raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva.

Borut Kampuš, projekt Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope.

#EuranetPlus @euranetplusslovenija

Borut Kampuš