Traffic hotline 080 80 15

19. Oct 2018 at 13:46 Maribor Euranet Plus

Služba je lahko tudi evropska družba

Evropski projekt Služba je družba se je uspešno zaključil
erwefqw
Foto: Promocijsko gradivo/Zavod O

Pred kratkim zaključeni projekt Služba je družba je s pomočjo večinskih evropskih sredstev spodbujal zaposlovanje mladih od 25 do 29 let. Aktivnosti so izvajali od oktobra 2016 do septembra 2018 v Gorenjski in Goriški regiji.

Služba je družba je zaključen projekt Zavoda O. Blaž Jelenc, ki je vodil projekt Služba je družba o samem projektu izpostavlja »Služba je družba je projekt, ki ga je izvajal Zavod O v okviru javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva, konkretno za večanje zaposlitvenih možnosti mladih. Projekt smo zaključili s 15. septembrom, izvajali pa smo ga slabi dve leti, to pomeni od 1.10. 2016. Evropskih sredstev je bilo na projektu kar 80% vseh odobrenih sredstev, kar pa znaša nekaj več kot 140 tisoč evrov.«Regionalni centri pri projektu Služba je družba so bili v Škofji Loki, Kranju, Cerknem, Tolminu ter na Jesenicah, projekt pa so izvajali s partnerskimi organizacijami C.M.A.K Cerkno, Zveza Mink Tolmin, Mladinski svet Jesenice in Zavod za grajene politike iz Kranja.

Projekt Služba je družba je bil izveden pod okriljem Urada za mladino, sofinanciran pa je bil s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, z nekaj sredstvi pa tudi s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Namen projekta je bilo delo z mladimi kot posamezniki, ki kajpak posedujejo veliko še neizkoriščenega potenciala. Blaž Jelenc je ob tem še posebej poudaril posebnost pristopa, ki je bil bolj individualno usmerjen in prirejen vsakega, ali kot dodaja Jelenc »usposabljanje za udeležence so predstavljala osrednjo aktivnost na tem projektu, ki so bila razdeljena na tri sklope. Začeli smo z delavnicami mehkih veščin na katere so hodili vsi udeleženci prijavljeni v tistem časovnem obdobju. Drugi sklop je predstavljala t.i. delovna vaja oziroma nekakšno usposabljanje na delovnem mestu oziroma na konkretnih delovnih nalogah.«Projekt so zaključili z bootcampom »ki pa je bil namenjen bolj menjavi izkušenj, predstavitvi med različnimi udeleženci in delovnih vaj in na nekakšni evalvaciji. Osrednji fokus projekta pa je bil namenjen delovni vaji, ki pa je predstavljala predstavitev določenega delovnega mesta in je bila tudi nekakšen preizkus udeleženca in pa delodajalca v izvedbi konkretnih delovnih nalog, ki jih neko delovno mesto zahteva«je še izpostavil Blaž Jelenc iz Zavoda O.

Cilj projekta je bilo usposabljanje najmanj 60 mladih, od katerih naj bi se jih v času trajanja projekta zaposlilo najmanj 18. Projekt so razdelili v štiri bloke, ki so se zaporedno izvajali v različnih regijskih središčih. Jelenc dodaja »za cilj smo si že na začetku zastavili, da bomo delovne vaje izvajali tako v nevladnih organizacijah oziroma v organizacijah s področja kulture in mladine, kot tudi v realnem gospodarstvu, kjer smo se pa predvsem osredotočili na lokalne potrebe, torej turizem in mala podjetja. Predvsem smo iskali podjetja v katerih delujejo mladi in da smo zaradi tega lahko tudi izvajali metodo mladi za mlade oziroma prenos znanja med mladimi samimi.«

Usposabljanje je bilo sestavljeno iz enakih sklopov aktivnosti. Vsebina posameznega sklopa se je čim bolj prilagajala potrebam lokalnega okolja, delodajalcev in udeležencev.V projekt Služba je družba je bilo vključenih 65 mladih udeležencev ter preko 30 mentorjev in predavateljev. Od vseh vključenih udeležencev se jih je zaposlitev našlo 24, nekateri med njimi pa bodo zaposlitev nastopili v kratkem.V projektu so izvedli preko 5.700 ur programa usposabljanj, od tega kar 4.600 ur delovnih vaj.

Udeleženci so ob aktivnostih delovne vaje spoznavali realne zahteve delovnega mesta, delodajalci pa so dobili priložnost, da mladega udeleženca preizkusijo in usposobijo za izvajanje nalog delovnega procesa. V glavnem so s projektom Služba je družba zadovoljni še izpostavlja vodja projekta Blaž Jelenc iz Zavoda O »s projektom smo zadovoljni, saj smo izpolnili vse zastavljene cilje tako glede števila vključenih udeležencev, kot tudi števila udeležencev, ki so na koncu dobili zaposlitev. Mogoče je izkušnja, ki smo jo dobili kot Zavod O s katerim smo se prvič nekako podali v te vode, da gre za novo izkušnjo sodelovanja med gospodarstvom in nevladnim sektorjem, ki pa bi morda bilo še boljše, če bi projekt trajal dlje kot slabi dve leti« je še prepričan Jelenc.

Za uspešno dolgoročno sodelovanje s podjetji bi seveda potrebovali daljše časovno obdobje, kjer se lažje zgradi zaupanje in dobre prakse sežejo tudi do drugih podjetnikov in nevladnih organizacij.

Borut Kampuš, Radio Slovenia International - Radio Si/Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope

Borut Kampuš