Traffic hotline 080 80 15

08. Feb 2020 at 08:26 Euranet Plus

V Kozjanskem parku dobro skrbijo za dvoživke

Dvoživke veljajo za najbolj ogrožene skupine vretenčarjev v Sloveniji in tudi drugod v Evropi
Foto: Radio Koper/Maja Cipot
Foto: Radio Koper/Maja Cipot

Dvoživke veljajo za najbolj ogrožene skupine vretenčarjev v Sloveniji in tudi drugod v Evropi. Med posebej zavarovane vrste spadajo planinski močerad, navadna česnovka, zelena krastača in zelena rega.
Na Kozjanskem so, da bi podprli ukrepe na področju varovanja okolja, zagnali EU projekt LIFE. Direktor občinske uprave Grosuplje, mag. Dušan Hočevar pojasnjuje, da »je glavni cilj tega projekta izboljšati stanje ohranjanja dvoživk ter povrnitev kopenskih in vodnih habitatov za dvoživke v štirih območjih Nature 2000.»
Med temi območji so Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor. V naslednjih sedmih letih nameravajo v okviru projekta zgraditi kar nekaj potrebne infrastrukture.

Predvsem gre za gradnjo podhodov in postavitev trajnih ograj za dvoživke. »Predvidevamo, da bo gradnja potekala v letu 2022, partner je direkcija RS za infrastrukturo. V občini Grosuplje imamo čudovit krajinski park Radensko polje, kjer v pomladanskem času poteka množična selitev dvoživk in če ne zagotovimo podhodov ter trajnih ograj, jih moramo vsako leto postavljati na novo. To pa zahteva precej stroškov, zato bo dolgoročno zadeva urejena,« pravi Dušan Hočevar.

Vodilni partner projekta LIFE je občina Grosuplje, sicer pa v projektu sodeluje devet partnerjev iz treh evropskih držav - Slovenije, Nemčije in Danske.

Po Hočevarjevih besedah bo osrednja aktivnost projekta obnovitev ali ponovna vzpostavitev mrestišč ter kopenskih habitatov ciljnih vrst dvoživk. V spomladanskem in jesenskem času namreč na slovenskih cestah pogine več kot 100.000 dvoživk.
Dušan Hočevar: »V Kozjanskem parku bodo zgrajeni podhodi in ograje v Trebčah, urejen bo tudi informacijski center za dvoživke in učna pot. Kupili bodo kar nekaj zemljišč in izboljšali stanje določenih vrst dvoživk. Pri nas, na Radenskem polju, pa bomo vzpostavili učno interpretacijsko pot, učilnico na prostem, razgledni stolp in skoraj 5 km trajnih ograj za dvoživke, predvsem na cesti med Mlačevim in Račno, kjer cesta prečka naš krajinski park Radensko polje.«
Projekt za varstvo dvoživk in obnove habitatov je vreden nekaj več kot 8 milijon evrov. Upravlja in financira ga Evropska komisija. Gre za finančni instrument, ki ga je komisija sprejela pred 27 leti in je namenjen izključno implementaciji in razvoju okoljske politike v EU. O porazdeljenosti finančnih sredstev Dušan Hočevar razloži, da je »celotna vrednost projekta za Kozjanski park 752.100 eur, v občini Grosuplje je celotna vrednost projekta skoraj milijon evrov, partner projekta pa je tudi Zavod za turizem Grosuplje, ki je pridobil slabih pol milijona evrov.«
V okviru projekta LIFE bodo organizirali tudi mednarodne konference na temo varstva dvoživk, kamor bodo povabljeni strokovnjaki iz vse Evrope.


Projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope @euranetplusslovenija

Nataša Godec