Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija

Govorna snemanja

mobilna tehnika

Reportažni avtomobili za govorna snemanja in prenose

RA 4

Reportažno vozilo za govorna snemanja in prenose. Opremljeno je z mešalno mizo Audio Development in zvokovnimi procesorji ter omogoča snemanje preprostejših glasbenih zasedb. Kljub temu je njegova primarna naloga vzpostavitev hitre povezave lokacije na terenu preko  razdelilnice z ustreznim studijem. Vozilo je opremljeno z oddajnikom in sprejemnikom Moseley, IP in ISDN kodekom, ki služijo za vzpostavitev povezave.

RA 5

Terensko reportažno vozilo, ki je namenjeno izključno vzpostavitvi povezave in javljanjem tudi iz težje dostopnih krajev. Opremljeno je z oddajnim sistemom Moseley in ISDN ter IP kodekom.

RA 6

Reportažno vozilo je namenjeno hitrim javljanjem in prenosom. Opremljeno je z oddajnim sistemom Moseley, ISDN in IP kodekom, ki služijo za vzpostavitev audio povezave z radijskim studijem.