Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija

Govorna snemanja

mobilna tehnika

Reportažni avtomobili za govorna snemanja in prenose

RA 4

Reportažno vozilo za govorna snemanja in prenose. Opremljeno je z mešalno mizo Audio Development in zvokovnimi procesorji ter omogoča snemanje preprostejših glasbenih zasedb. Kljub temu je njegova primarna naloga vzpostavitev hitre povezave lokacije na terenu preko  razdelilnice z ustreznim studijem. Vozilo je opremljeno z oddajnikom in sprejemnikom Moseley, IP in ISDN kodekom, ki služijo za vzpostavitev povezave. Za zvezo s studiem je na voljo tudi UMTS/LTE povezava preko mobilnega telefonskega omrežja.

RA 5

Novi mobilni studio Radia Slovenija je v postopku izdelave.

RA 6

Reportažno vozilo je namenjeno hitrim javljanjem in prenosom. Opremljeno je z oddajnim sistemom Moseley, ISDN in IP kodekom, ki služijo za vzpostavitev audio povezave z radijskim studijem.

RA 7

Reportažno vozilo je namenjeno hitrim javljanjem in prenosom s pomočjo digitalne tehnologije in učinkovito dopolnjuje ostala radijska reportažna vozila, predvsem zaradi možnosti uporabe satelitske zveze za javljanja z lokacij, kjer druge zveze niso na voljo. Za zvezo s studiem je na voljo tudi UMTS/LTE povezava preko mobilnega telefonskega omrežja. V vozilu se nahaja manjši studio, ki je namenjen manj zahtevnim tonskim snemanjem in montažam na terenu, opremljen je z digitalno mešalno mizo STUDER OnAir 1500, Dalet produkcijskim sistemom in sistemom brezžičnih mikrofonov in slušalk. Vozilo je opremljeno z avtonomnim napajanjem, kar pomeni, da vgrajena oprema lahko deluje brez priklopa na zunanje električno omrežje in tako omogoča delo na poljubni lokaciji. Tudi samo vozilo je zelo zmogljivo, opremljeno je s pogonom na vsa štiri kolesa in pnevmatsko nastavljivim podvozjem, tako da omogoča vožnjo po zahtevnih terenih in v zahtevnih vremenskih razmerah (sneg, poplave).