Radio Slovenija Radio Slovenija Radio Slovenija

Studio P2

predvajanje programov in razdelilnica

2. program Radia Slovenija - Val 202

Programski studio P2 je domicilni prostor za predvajanje in ustvarjanje 2. programa Radia Slovnija Val 202. Arhitekturna in tehnična zasnova produkcijskega prostora je podobna studiu P1, z določenimi prilagoditvami, ki jih zahteva specifičnost programa VAL 202. Poleg tehnične in programske režije, produkcijski sklop zaokrožujeta dva studia. Tehnološke kapacitete so, ob mešalni mizi Studer 3000 in produkcijskim sistemom Dalet  ter ostalo opremo, nadgrajene s povezavami preko razdelilnice do vseh radijskih studijev in ostalih dislociranih enot, kar razširja produkcijske zmožnosti in zagotavlja polno tehnično soustvarjanje dinamičnega in raznolikega radijskega programa.