RTV Slovenija je v preteklosti na različnih platformah praviloma redno omogočala spremljanje takšnih in drugačnih protestov in shodov. Na podlagi dosedanjih praks in v skladu s poslanstvom javne televizije in pravico javnosti do obveščenosti, se je vodstvo Televizije Slovenija odločilo, da bo v primeru programskih zmožnosti neposredno prenašalo vse pomembnejše javne shode in proteste v Sloveniji.

  • Organizator mora izraziti interes oziroma povpraševanje za možnost prenosa.
  • Odločitev o prenosu je povezana z uredniško presojo v skladu z javnim interesom, pravico do obveščenosti, s profesionalnimi standardi ter tehničnimi in programskimi zmožnostmi.
  • Dogodki morajo biti vnaprej prijavljeni in organizirani v skladu z zakonodajo, ki velja za to področje, organizator mora TV Slovenija posredovati dokazilo o tem.
  • O prenosih odločata odgovorna urednika Informativnih programov 1. in 2. programa in se o tem dogovarjata z vodstvom TV Slovenija.

Prošnje oziroma prijave je treba pravočasno poslati na e-mail naslov: tajnistvo.infotv@rtvslo.si