Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Od začetka epidemije v marcu 2020, ko so Televizija Slovenija, Radio Slovenija in portal rtvslo.si zagotavljali programske vsebine, prilagojene novim okoliščinam, je minilo eno leto. V tem času je javni medijski servis redno zagotavljal ažurne, obširne in poglobljene vsebine o dogajanju povezanem z epidemijo in z njim povezano družbeno, gospodarsko in siceršnjo situacijo. Poleg tega so kot del poslanstva RTV Slovenija zagotavljali produkcijo vseh ostalih programskih vsebin.

Zadovoljstvo z vsebinami, ki jih pripravlja RTV Slovenija, ostaja

Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Redni spremljevalci programov RTV Slovenija so zadovoljni z vsebinami, ki jih pripravlja javni medijski servis. Na TV SLO in spletnem mestu rtvslo.si zadovoljstvo rednih uporabnikov dosega okoli 70 % tako pri informativnih kot ostalih vsebinah, na RA SLO pa to zadovoljstvo presega celo 80 %. Tako pri TV SLO kot pri RA SLO je v enem letu občutno narasel delež gledalcev/poslušalcev, ki ne pogrešajo nobenih vsebin in so zadovoljni s trenutno programsko ponudbo.

Lani, od začetka epidemije, je potreba po informiranju močno narasla, predvsem potreba po verodostojnem informiranju. Pri tem je javni medijski servis odigral pomembno, dragoceno in ključno vlogo na vseh plaftormah (radio, televizija in splet), s čimer nadaljuje tudi v drugem letu epidemije.

V letu dni od začetka epidemije koronavirusa TV Slovenija ostaja še vedno najpomembnejši TV-program za prebivalce Slovenije na področju aktualnih novic, kulture, športa idr. S posredovanjem informacij na TV SLO 1 v času epidemije koronavirusa je zadovoljna večina Slovencev, saj je zelo zadovoljnih oziroma zadovoljnih 55 % gledalcev, s posredovanjem drugih vsebin pa 48,7 %. Nezadovoljstvo glede poročanja o epidemiji ostaja zelo nizko, kot je tudi nizko nezadovoljstvo z drugimi vsebinami.

Programi Radia Slovenija ostajajo za prebivalce Slovenije najpomembnejši vir informacij s področja aktualnih svetovnih in nacionalnih novic, kulture, športa idr. Zadovoljstvo z vsebinami prvih dveh radijskih programov (Prvi program RA Slovenija - Prvi in Val 202) se je v zadnjem letu povečalo, Val 202 ostaja najpomembnejši slovenski radijski program za spremljanje informativnih vsebin. S posredovanjem informacij na radijskih programih v času epidemije koronavirusa je zadovoljna večina prebivalcev Slovenije, saj je zelo zadovoljnih oziroma zadovoljnih 46,9 % poslušalcev, s posredovanjem drugih vsebin pa 43%.

Foto: SOJ RTV SLO/TV Slovenija
Foto: SOJ RTV SLO/TV Slovenija

Spletno mesto rtvslo.si, ki deluje pod okriljem MMC RTV SLO, je eden izmed najbolj prepoznavnih, obiskanih in priljubljenih slovenskih novičarskih spletnih mest. S posredovanjem informacij na spletnem mestu v času epidemije koronavirusa je zadovoljnih veliko prebivalcev Slovenije, saj je z vsebinami o epidemiji koronavirusa zelo zadovoljnih oziroma zadovoljnih 46,2 % uporabnikov, s posredovanjem drugih vsebin pa 42,6 %.

Raznolikost posredovanih vsebin ohranja zanimanje za spremljanje

Programe Televizije Slovenije spremlja veliko gledalcev, ki jih zanimajo zelo različne teme. TV Slovenija 1 je najpomembnejši program za nacionalne novice (za 40 % gledalcev), svetovne novice (za 40 % gledalcev), v še večji meri pa za kulturo (za skoraj 50 % gledalcev), TV Slovenija 2 pa za področje športa (za 37 % gledalcev).

Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj
Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj

Programe Radia Slovenije spremlja veliko poslušalcev, ki jih zanimajo zelo različne teme. Val 202 je najpogostejši radio za spremljanje novic, in sicer za petino vseh poslušalcev v Sloveniji. Val 202 je najpomembnejši radio na področju športa (32 %), svetovnih in nacionalnih novic (za 25 oziroma 26 % poslušalcev) in kulture (za 19 %). Program ARS dosega na področju kulture drugo mesto z 9 % pomembnosti za poslušalce. Prvi program RA Slovenija - Prvi je pomembnost v primerjavi z lani povečal na področju kulture, svetovnih novic, prometnih informacij in športa.

Spletno mesto rtvslo.si redno spremlja približno tretjina prebivalcev Slovenija in je najpomembnejši vir novic za petino vseh prebivalcev Slovenije.

Pričakovano zmanjšanje dosega medijev RTV Slovenija

Letošnja Medianina raziskava je pokazala tudi zmanjšanje dosega medijev RTV Slovenija. Gre za pričakovan rezultat, ki so ga v zadnjem letu kazale tudi redne raziskave, s katerimi merimo gledanost, poslušanost in klikanost vsebin. To kaže predvsem na drugačno stanje v družbi, kot smo mu bili priča v enakem obdobju lani, ko je potreba po informiranju močno narasla, predvsem potreba po verodostojnem informiranju, ko je lanska raziskava ponovno potrdila, da se ob izrednih dogodkih največ ljudi obrne prav na javni medijski servis.

Da vloga javnega medijskega servisa ostaja pomembna potrjuje tudi letošnja raziskava o zadovoljstvu z vsebinami RTV Slovenija, saj ocenjuje vlogo RTV Slovenija kot pomembno 45 % splošnega slovenskega občinstva, pri rednih uporabnikih vsebin RTV Slovenija pa ocena o pomembnosti dosega skoraj 60 %. Pomen RTV Slovenija dodatno potrjuje tudi tudi Valiconova raziskava Ogledalo Slovenije (marec 2021), po kateri je RTV servis ena izmed institucij, ki je pridobila največ zaupanja glede na čas pred epidemijo.

Programi RTV SLO so v času epidemije koronavirusa tako dosegali večletne rekorde gledanosti informativnih oddaj TV SLO, rekordne poslušanosti Vala 202 in Prvega programa ter rekordne rasti obiskanosti spletnega mesta rtvslo.si. Leto kasneje je mogoče opaziti povečanje količine vseh vrst informacij iz številnih virov, česar posledice kaže tudi Valiconova raziskava #Novanormalnost (marec 2021), ki je uradnim virom informiranja v primerjavi z aprilom 2020 izmerila nižjo pomembnost in hkrati višjo pomembnost neuradnim virov informiranja. Zato je povsem razumljivo, da povečana količina informacij pri ljudeh povzroči določeno raven prenasičenosti, ki se izraža z nižjim spremljanjem informativnih vsebin. Letošnja raziskava je namreč pokazala, da uporabniki občutno manj pogrešajo več informativnih vsebin RTV SLO kot lani, in sicer na vseh treh platformah (TV, RA, splet).

Raziskava Mediana, marec 2021, merjenje TOM in zadovoljstva, vprašanih 706 anketirancev, splošna populacija starejši od 15 do 75 let, vzorec reprezentativen po spolu, starosti in regiji.