Oratorij 2021 - Originalen.sem

Program oratorija skuša vedno znova na privlačen način navduševati udeležence za vrednote, veselo krščansko življenje, ustvarjalnost in pošteno sodelovanje v družbi. Nepogrešljive sestavine oratorija so molitev, petje, kateheza, ustvarjalne delavnice, igre in dramska zgodba. Letošnji oratorij je zaznamoval mladi svetnik, blaženi Carlo Acutis.