Ljudje in zemlja

Na območjih, kjer je bila lani močna pozeba je letos zimsko rez potrebno prilagoditi. Naša ekipa je stanje preverila na Dolenjskem. Mineva 200 let od prihoda nadvojvode Janeza na Meranovo. Postavil je temelje sodobnega vinogradništva in kmetijskega šolstva pri nas. Obiskali smo sadjarsko kmetijo Brečko, kjer so zimsko rez že zaključili. Prireja senenega mleka in mesa se uveljavlja predvsem na območjih z omejenimi dejavniki. Rejcem omogoča ohranjanje kakovostne črede, preživetje in nadaljnji razvoj kmetij.