Ljudje in zemlja

Na začetku bomo prisluhnili dvema kmetoma iz Vipavske doline, ki pravita, da sta, če bo šlo tako naprej in pride letos do še ene pozebe, najbrž zadnja generacija trmastih pridelovalcev sadja in zelenjave na tistem koncu. Nato se bomo posvetili še eni tegobi, ki tare kmete, pa ne samo njih. To je divjad, še posebej divji prašiči, o čemer sicer v naši oddaji sproti in obširno poročamo. Šli smo v nasad kakija, ki ga je lani prizadela pozeba in preverili ,kakšne so posledice. Narava se namreč prebuja, kar zaznavajo tudi v drevesnici in sadjarskem centru v Biljah pri Nvoi Gorici, kjer imajo v teh dneh polne roke dela.Na Cerkljanskem smo obiskali zbiratelja starih delovnih strojev. Pokazali vom bomo alojo v njenem polnem cvetenju. Na koncu pa bomo iz Kopra pospremili zabojnik vin na črno celino, v Gano.