Izdelava objektov iz manj vrednega lesa

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna pilotno izdeluje 4 lesene objekte iz manj vrednega lesa. Gre za evropski projekt, kjer na šoli izobražujejo o novih načinih uporabe lesa. Dijaki bodo skozi projekt osvojili nova znanja o tovrstni gradnji z lesom, njena posebnost je izdelava brez vijakov in žebljev.