Martina z Janeževega Brda

Na kmetiji pri Franovih na Janeževem Brdu, se ukvarjajo predvsem z rejo drobnice. Dela na kmetiji je veliko tudi takšnega, ki se na prvi pogled ne vidi, a je pomembno, da stvari tečejo kot po maslu. Da je temu res tako nam je povedala Martina Boštjančič, ki je skupaj z možem kmetijo postavila na noge in jo je nato 2015 začel upravljati njun sin Klemen, kot mlad kmet prevzemnik.