EIP projekti v govedoreji

Ustavili smo se na govedorejskem posestvu Bled, Kmetijsko gozdarske zadruge Sava Lesce. Zanimalo nas je kako sušne razmere vplivajo na njihovo rejo. Predstavili pa bomo tudi dva poskusa, iz projektov Evropskega inovativnega partnerstva. Na tem posestvu jih izvajajo strokovnjaki Oddelka za zootehniko, Biotehniške fakultete v Ljubljani.