Do kruha s slovnico

Slovenija velja za eno od držav, v kateri je število odobrenih prošenj za mednarodno zaščito pod povprečjem Evropske unije. Tisti tujci, ki so si uredili status, pa so naleteli na še eno birokratsko oviro: opravljen izpit iz slovenščine. Ta je namreč postal pogoj, da se lahko prijavijo na Zavod za zaposlovanje in začnejo iskati službo. A problem je, kot opozarjajo v nevladnih organizacijah, da je tečajev slovenščine premalo, da so zahtevni in da je vsako vnovično opravljanje testa treba plačati. Anka Pirš.