Palača Besenghi degli Ughi

Palača, zgrajena v letih od 1775 do 1781 , je dala zavetje glasbi in tudi prihodnosti.