6. redna seja Državnega zbora, 1. del

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev ministricam in ministrom