Biotehniška šola Šempeter pri Gorici

Na Goriškem izobraževanje v kmetijski stroki sega v 19. stoletje. Leta 1968 pa je bila ustanovljena Kmetijska šola Gorica, ki je delovala v okviru Kmetijskega zavoda Gorica. Kmetijska šola se je nato večkrat preimenovala, danes jo poznamo kot Biotehniško šolo s sedežem v Šempetru pri Gorici. Je edina tovrstna šola na Primorskem, kjer več kot 350 dijakov pridobiva pomembna znanja s področja kmetijstva. Dijaki so Sabini Francek Ivović predstavili potek učenja in praktični del pouka. Med drugim sodelujejo tudi v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Prispevek je nastal v okviru projekta Zelena kohezija, ki je podprt s sredstvi kohezijskega sklada Evropske Unije.