Program ukazov na semaforju

Program, ki upravlja klasičen semafor, pozna za vsako od luči (rdeča, oranžna, zelena) naslednje ukaze: P = prižgi, Č = počakaj ‘določeno število’ sekund in U = ugasni. Trenutno gori rdeča luč. Koliko ukazov bo izvedel program, do takrat, ko bo zasvetila zelena? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5