Dobimo se na tržnici v Idriji

V reportaži smo obiskali cerkljansko-idrijski konec in kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo ovčjega ter kravjega mleka. V ospredju so mladi kmetje prevzemniki, ki navkljub krizi v kmetijstvu, smelo gledajo v prihodnost. Kmetje pa morajo biti tudi dobri prodajalci. Pred leti jim je na pomoč priskočila Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija, ki je s projektom Evropskega sklada za regionalni razvoj »Dobimo se na tržnici« na enem prostoru povezala lokalno ponudbo tega območja. Prispevek je nastal v okviru projekta Zelena kohezija, ki je podprt s sredstvi kohezijskega sklada Evropske Unije.