Hrošč puščavnik

G. A. Scopoli je na osnovi primerkov iz Slovenije prvič opisal tudi tudi hrošča puščavnika.