Prilagoditev pridelave grozdja na podnebne spremembe

Vinogradniki se pri pridelavi grozdja srečujejo z vse večjimi izzivi, kako ublažiti posledice podnebnih sprememb, ki se kažejo tudi v močnejših neurjih s točo in veliko količino padavin. Prav tako se sprašujejo, kako zmanjšati uporabo fitofarmacevtskih sredstev in pojav erozije v vinogradih. Odgovore so iskali v okviru EIP projekta Prilagoditev pridelave grozdja na podnebne spremembe in ohranjanje biodiverzitete.