Vodenje (v) skupnosti

Kakovostno vodenje verske skupnosti je bistvenega pomena za negovanje duhovnosti, spodbujanje zaupanja in krepitev občutka pripadnosti, pa tudi za zagotavljanje dolgoročne vitalnosti skupnosti in njenega pozitivnega vpliva na posameznike in svet. Kdaj pa je voditelj dober, kako se učinkovitost vodenja kaže v kriznih trenutkih in zakaj ni dovolj, da skupnost povezuje le Božja beseda?