Vizionar: V Žipu Lenart narekujejo digitalizacijo v kmetijstvu

Digitalizacija se pozna v vseh segmentih, tudi pri obdelavi tal, ko ciljno nanašajo fitofarmacevtska sredstva in uporabljajo gnojila. Letno proizvedejo med 8000 in 9000 ton različnih pridelkov. V sodobnem sušilno-skladiščnem obratu pa se ukvarjajo s sušenjem, odkupom in skladiščenjem koruze ter žit. Razvoj robotike, umetne inteligence in drugih področij je vplival tudi na delo tesarjev. Sodobna tehnika je tesarju priskočila na pomoč pri načrtovanju in konstruiranju lesenih ostrešij. V tesarski družini Bučar iz Litije pa ob vseh novostih še vedno sledijo tudi tradiciji.