58. izredna seja Državnega zbora, 1. del

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg-A), prva obravnava