Nezaželeni tuji delavci

Učitelji, gradbinci, skladiščniki in vozniki - to so nekateri od trenutno najbolj iskanih poklicev v Sloveniji. Število dovoljenj za delo tujcev se je v zadnjih letih potrojilo, a delovne sile še vedno primanjkuje. Mnoga delovna mesta zapolnijo prosilci za mednarodno zaščito, ki lahko dobijo dovoljenje za delo po treh mesecih bivanja pri nas. Toda tudi če so delodajalci z njimi zadovoljni, jim to ne pomaga pri prošnjah, da bi smeli ostati v Sloveniji: mnoge namreč izženejo! Anka Pirš.