3. javna predstavitev mnenj Odbora za izobraževanje, znanost in mladino

Dnevni red: 1. Javna predstavitev mnenj o Nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje