Regionalni RTV Center Koper - Capodistria


Koper se je po drugi svetovni vojni, zaradi političnih in gospodarskih razmer, predvsem pa kot obmejno stičišče slovenske in italijanske kulture, narodov in manjšin, razvil v pomembno in edinstveno informacijsko središče, ki sta mu poseben pečat dala najprej Radio Koper - Capodistria, nato pa še TV Koper - Capodistria.

Radio Koper - Capodistria in TV Koper - Capodistria se povezujeta v regionalni RTV center Koper - Capodistria, ki ustvarja, pripravlja in oddaja radijski in televizijski program v slovenščini, radijski in televizijski program za italijansko narodno skupnost, radijski in televizijski program za slovensko manjšino v Italiji ter pripravlja oddaje za nacionalne radijske in TV programe. V njem delujejo štiri uredništva štirih programov - dveh radijskih (Radio Koper in Radio Capodistria italijanski program) na ločenih frekvencah in dveh televizijskih programov v slovenskem in italijanskem jeziku.

S svojimi oddajami, opravljajo izredno pomembno vlogo pri obveščanju in povezovanju manjšin, razvijanju dobrososedskih odnosov z Italijo in Hrvaško ter odpiranju Slovenije v svet, pa tudi vedno bolj pomembno regionalno in dopisniško funkcijo.


Vodja Reg RTV Centra Koper-Capodistria
Dragomir Mikelić

Kazalo