Studio mad�arskih programov
Magyar M�sorok St�di�ja


  Kapcsolat:1
   Muravidďż˝ki Magyar Rďż˝diďż˝1
   Hidak1
   RTV Slovenija1
   Nďż˝pďż˝jsďż˝g1
   Duna TV1
   MTV1
   Magyar Rďż˝diďż˝1
   MNMI1
   MPIL1
   Kďż˝nyvtďż˝r Lendva1

Szlovén RTV

Magyar Műsorok Stúdiója

Kranjec utca 10.

9220 Lendva

 

A Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiója honlapjának kedves látogatója, a magyar nyelvű rádióműsorok kedves hallgatója, a tévéműsorok kedves nézője, sok szeretettel köszöntöm Önt honlapunkon!

 

A napjainkban sugárzott magyar nyelvű rádió- és tévéműsor több évtizedes fejlődési folyamat gyümölcse, amely a mögöttünk levő időszak folyamán a helyi, regionális, nemzeti és határon átnyúló médiakínálat nélkülözhetetlen részévé vált. A muravidéki őshonos magyar nemzetiség számára készített rádió- és tévéműsor szerepét és küldetését a Szlovén RTV Alapszabályzata, a Szlovén RTV-ről szóló törvény és a Médiatörvény határozza meg. A nemzetiségi műsorok készítése és sugárzása a Szlovén RTV törvény által elrendelt közszolgálati feladatai közé tartozik. A magyar nyelvű rádió- és tévéműsorok az alapvető küldetésük mellett, tehát a magyar nemzetiség anyanyelven történő tájékoztatása mellett, még egy rendkívül fontos feladatot látnak el, ugyanis egyrészt kapcsolatot tartanak az említett nemzeti közösség és az anyanemzet között, másrészt pedig betöltik a híd szerepét a Szlovén Köztársaság többségi nemzete felé.      

 

A két stúdió 27 főállású, 30 rendszeresen és néhány időszakosan közreműködő tiszteletdíjas munkatársa a nézők, illetve a hallgatók részére heti 4 x 30 perc terjedelmű magyar nyelvű tévéműsort és napi 18 óra 25 perc terjedelmű rádióműsort készítenek. Műsorainkban igyekszünk kielégíteni nézőink és hallgatóink minden kor- és célcsoportja elvárásait. Külön figyelmet szentelünk a gyermek- és ifjúsági műsorok készítésének, tehát azon célcsoport elvárásainak, akiket jövőbeni hallgatóságunkká, illetve nézőinkké szeretnénk nevelni. A felnőttek számára készített műsorokban pedig tájékoztatási és szórakoztató jellegű műsorok, sportrovatok, kerekasztal-beszélgetések, dokumentum- és portréműsorok stb. váltakoznak. Sőt, játékfilm, illetve dokumentum-játékfilm forgatásával is kísérleteztünk. Ezenkívül mindkét stúdió évente megszervezi a hagyományos, népszerűsítő jellegű rendezvényét, mégpedig a Csárdásbált és az Évbúcsúztatót. A szerkesztőségek aktív részesei és alakítói a muravidéki nemzetiségi és társadalmi életnek, tevékenységükért pedig több hazai és külföldi elismerésben részesültek.       

 

Jövőbeni feladataink között szerepel a két műsor fejlesztése, gazdagítása és nemesítése. Reméljük, adottak lesznek a feltételek ahhoz, hogy a program minőségi és mennyiségi szempontú fejlődése legalább az eddigi ütemet tartani tudja.    

 

Tevékenységünkről, az egyes műsorokról és azok alkotóiról a Muravidéki Magyar Rádió és a Lendvai Tévéstúdió honlapján bővebb ismeretek birtokába juthat. Reméljük, hogy a jövőben is a muravidéki magyar nemzeti közösség számára készített rádióműsoraink hű hallgatói, illetve tévéműsoraink hű nézői soraiban köszönthetjük Önt, hiszen a közszolgálati jellegű információk mellett az említett közösség életébe, tehát annak ünnep- és mindennapjaiba, gondjaiba és vívmányaiba éppen a mi műsorainkban nyerhet a leginkább betekintést.

 

 

Zver Ilona

a Szlovén RTV magyar műsorokért felelős

vezérigazgatója-helyettese

 

 

 

Zver Ilona

vezérigazgató-helyettes
Radiotelevizija Slovenija
Regionalni RTV center Maribor
Magyar Műsorok Stúdiója
Szlovénia, Kranjec utca 10.,
9220 Lendva
Tel.:     +386 (0)2 429 9700
            +386 (0)2 429 9710
Fax:     +386 (0)2 429 9712
E-mail: helena.zver@rtvslo.si

Lovrić Mirjana
mb. felelős szerkesztő
Radiotelevizija Slovenija
Regionalni RTV center Maribor
Magyar Műsorok Stúdiója
Lendvai Tévéstúdió
Szlovénia, Kranjec utca 10.,
9220 Lendva
Tel.:     +386 (0)2 429 9740
Fax:     +386 (0)2 429 9712
            +386 (0)2 429 9755
E-mail: mirjana.lovric@rtvslo.si
             hidak.mostovi@rtvslo.si

 

Végi József
felelős szerkesztő
Radiotelevizija Slovenija
Regionalni RTV center Maribor
Magyar Műsorok Stúdiója
Muravidéki Magyar Rádió
Szlovénia, Kranjec utca 10.,
9220 Lendva
Tel.:     +386 (0)2 429 9720
Fax:     +386 (0)2 429 9712
            +386 (0)2 429 9713
E-mail: joze.vegi@rtvslo.si
             mmr.studio@rtvslo.si


mail: Magyar Musorok Studioja Telefon: + 386 429 97 00, Fax: + 386 429 97 12
© MMC RTV Slovenija | 1999 - 2007 | Vse pravice pridržane | Elektronska pošta: webmaster@rtvslo.si