MMP v večernih urah zasedbe enote JLA. Foto: Miško Kranjec
MMP v večernih urah zasedbe enote JLA. Foto: Miško Kranjec
Osamosvojitvena vojna, boj za MMP Vrtojba
Vojaki v Vrtojbi so bili dobro pripravljeni na obrambo, okrog prehoda so razporedili tanke in organizirali obrambne položaje. Foto: Miško Kranjec
Osamosvojitvena vojna, boj za MMP Vrtojba
Na prehodu je bilo dopoldne zelo malo civilistov, še ti so v popoldne prehod zapustili. Foto: Miško Kranjec

Na prehodu je bilo tudi osem zveznih miličnikov. Približno 800 m severno od prehoda je bila stražarnica JLA s 27 vojaki, ki so jo okrepili še s 30 vojaki iz kolone (POV, protioklepni vod iz Vipave).

29. 6. 1991 so bile razporejene enote teritorialcev v Podmarku, Vrtojbi in Mirnu. Obstajala je nevarnost, da bi enote JLA iz Vrtojbe poskušale spet zasesti mednarodni mejni prehod Rožna Dolina ali pa bi se združili z vojaki v vojašnici Ajševica. Zato so miličniki oddelka PEM-a (posebna enota milice) v Podmarku postavili zasedo.

Dobro pripravljeni na obrambo
Vojaki v Vrtojbi so bili dobro pripravljeni na obrambo, okrog prehoda so razporedili tanke in organizirali obrambne položaje. Na prehodu je bilo v dopoldne zelo malo civilistov, še ti so v popoldne prehod zapustili. Ob 13.30 so vojaki na prehodu premikali tanke, obstajala je velika nevarnost, da bo izbruhnil spopad.

Ob 14. uri je na OM Šempeter prišel občan z obvestilom, da bi se vojaki iz Vrtojbe radi pogajali. Na pogajanje je na stražarnico v Vrtojbo odšel pomočnik komandirja Svitoslav Pogelšek. Z dvema predstavnikoma JLA se je odpeljal tudi v Rožno Dolino, kjer so si ogledali dva uničena tanka iz spopada prejšnjega dne.

Po ogledu Rožne Doline je poveljnik stražarnice zbral svoje vojake in enoto POV. Vojaki so ob 16. uri pred stražarnico odložili orožje in v koloni odšli proti Šempetru. Pred šempetrskim križiščem so se vdali miličnikom OM Šempeter in PEM-a. Vojaki so povedali, da se bodo verjetno vdali še trije tanki, drugi vojaki na MMP Vrtojba pa se ne mislijo vdati in se pripravljajo na spopad.

Pripravljeni na spopad, a so se pripadniki JLA vdali
Miličniki so izročili vojake pripadnikom TO-ja in se napotili proti zgradbi tehničnih pregledov. Pripravljeni na spopad so pričakali prihod treh tankov, ti pa so se ustavili. Iz tankov so izstopili vojaki in se vdali. Nekaj minut zatem je pripeljal še en tank in posadka se je vdala.

Od zgradbe tehničnih pregledov so odšli naprej proti stražarnici maj. Srečko Lisjak in kriminalista Dejan Kavčič in Julij Levpušček. Preiskali so tank pred stražarnico in notranje prostore. Potem ko so preiskali objekt, so se premaknili do križišča Žnidarčičeva ulice z odcepom ceste za MMP Vrtojba.

Za njimi so prišli miličniki PEM-a in legli v travi. Miličniki so po megafonu pozivali pripadnike JLA, ki so bili v okolici mejnega prehoda Vrtojba, naj se vdajo. Grozilo je, da bo prišlo do spopada. Iz mirenske stražarnice so po radijski zvezi pozivali vojake, naj se premaknejo k njim, da bi se enoti v obrambi združili.

Po daljšem času je stekel naprej Julij Levpušček in prišel na prehod, kjer so se mu vdali vojaki. Za njim so prišli miličniki Darij Simčič, Matjaž Jerkič in Franc Obojnik. Obojnik je odšel nazaj in obvestil druge, da so se vojaki vdali. Simčič in Jerkič sta v zgradbi mejne milice razorožila osem pripadnikov zvezne milice. Zatem so na prehod prišli še drugi miličniki in pripadniki TO-ja, ki so pomagali zbirati orožje in pri spravljanju vojakov na avtobus.