Foto: BoBo
Foto: BoBo

To naložbo na območju Treh Kraljev in Areha načrtuje podjetje Energija na veter.

Bistriški občinski svet je že na junijski izredni seji brez glasu proti potrdili obvezno razlago prostorskih ureditvenih pogojev na območju občine, s katerim so investitorje v vetrne elektrarne dodatno opozorili, da lahko na območjih kmetijskih zemljišč gradijo le male vetrne elektrarne do nazivne moči enega megavata.

Seznanili so se z ugotovitvami občine kot mnenjedajalca, da predložena dokumentacija ni skladna z določili občinskega odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev ter s področno zakonodajo.

"Pustite nam Pohorje in naravo nedotaknjeno"

Tudi tokrat so bili svetniki enotni, da tako velik projekt vetrnih elektrarn nikakor ne spada na Pohorje, in se tako pridružili krajanom krajevne skupnosti Tinje, ki so na zboru krajanov v začetku septembra odločno nasprotovali umeščanju in gradnji vetrnic na njihovem območju.

Najbolj odločen je bil v razpravi Maksimiljan Tramšek, sicer tudi predsednik tinjske krajevne skupnosti in direktor bistriškega komunalnega podjetja, ki je investitorjem med drugim očital, da so pet let skrivaj hodili po Pohorju in pripravljali dokumentacijo, ne da bi kogarkoli od tam živečih obvestili o svojih načrtih.

Vodja civilne iniciative Za Pohorje brez vetrnih elektrarn Drago Mahorko je opozarjal na okoljska tveganja v času gradnje in na požarno varnost ter spomnil, da Pohorje velja tudi za pomembno območje razvoja zelenega turizma, ki z njegovo degradacijo ne bi več bil mogoč.

"Pustite nam Pohorje in naravo nedotaknjeno, kot smo jo prejeli od svojih prednikov in jo želimo zapustiti svojim zanamcem. Zato sporočamo investitorju in vsem drugim, ki načrtujejo izvedbo tega projekta – go home," je mnenje prebivalcev Pohorja povzel Mahorko.

Foto: TV Slovenija/posnetek zaslona
Foto: TV Slovenija/posnetek zaslona

Predstavnica investitorja: Za vsako posekano drevo bo zasajeno novo

Občinske svetnike je zaman prepričevala predstavnica Energije na veter Jana Habjan, ki je pomisleke občanov pripisala enostranski predstavitvi projekta. Poudarila je zavezo za ohranitev nedotaknjenih varovanih delov Pohorja ter predstavila priložnosti, ki jih projekt daje tamkajšnjim prebivalcem.

"Ponavljanje, da na Pohorju ni vetra, da ne bo več čiste vode in da ne bo več gozda, ne da bi kdor koli predstavil realna dejstva, poleg velike škode krajanom in občini ustvarja tudi popolnoma nepotrebno vzdušje, s katerim civilna iniciativa razdvaja ljudi in krni kreativnost in razvoj. Izmerjeni veter je odličen za dobro delovanje vetrnih elektrarn, vse vetrnice imajo varnostne zaščite, ki tudi nadalje zagotavljajo čisto vodo na Pohorju, prav tako bo za vsako posekano drevo zasajeno novo," je dejala Habjan.

Investitorji od odgovornih predstavnikov lokalnih oblasti pričakujejo, da občanom omogočijo seznanitev z vsemi informacijami, ne le s tistimi, ki sejejo strah, saj projekt prinaša tudi številne priložnosti za lokalno okolje, med katerimi so cenejša električna energija za občane, izboljšanje cestne infrastrukture, električnega omrežja in gozdnih poti na Pohorju, pa tudi prispevek, ocenjen na 2,7 milijona evrov v vsakoletni proračun občine.

Da bi se še bolj približali prebivalcem Keblja, Šmartnega na Pohorju in Tinja, ki so najbližje vetrnim elektrarnam, so se v Energiji na veter zdaj odločili še, da bi najbližjim gospodinjstvom takoj po rednem zagonu vetrnih elektrarn vsak mesec zagotovili brezplačno električno energijo neposredno s Pohorja, in to za čas celotne življenjske dobe vetrnih elektrarn, je dodala Habjan.