Milan Brglez je kritičen do navedb GZS-ja. Foto: BoBo

Po besedah Brgleza je Slovenija omenjeni izbirni protokol podpisala že leta 2009, v veljavo pa je stopil 2013. Zdi se mu nedopustno, da Slovenija protokola do danes še ni ratificirala, posebej ker je bila v ozki skupini držav, ki so zagovarjale "ta pritožbeni mehanizem".

Po besedah Brgleza se danes pogosto zgodi, da kapital prevlada nad dostojanstvom ljudi, v takšnih okoliščinah "pa moramo uporabiti vse mehanizme, da ljudi zaščitimo". "To od nas zahteva tudi naša ustavna ureditev," je dejal. Omenjeni protokol po besedah Brgleza delavcem in drugim omogoča pritožbo na Združene narode (ZN), potem ko izkoristijo vsa notranja pravna sredstva.

Brglez GZS-ju očita demagogijo
Odzval se je tudi na navedbe predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) o škodljivih posledicah lani sprejete novele zakona o minimalni plači, s katero je bila minimalna plača z okoli 638 evrov neto zvišana na 667 evrov. Zvišanje po mnenju poslanca ne bo povzročilo višje brezposelnosti, nižje gospodarske rasti in več kriminala, kot je bilo po njegovih besedah mogoče slišati, "pač pa bo ljudem vrnilo dostojanstvo, da ne bodo s plačo zgolj preživeli, ampak z njo res živeli". Navedbe predstavnikov GZS-ja je označil "za demagoške floskule, ki ne ustrezajo realnosti".