Sprememba zakona bo po navedbah delodajalskih organizacij bistveno poslabšala konkurenčnost slovenskega izvozno usmerjenega gospodarstva v primerjavi s konkurenčnimi državami članicami EU-ja. Foto: Shutterstock
Sprememba zakona bo po navedbah delodajalskih organizacij bistveno poslabšala konkurenčnost slovenskega izvozno usmerjenega gospodarstva v primerjavi s konkurenčnimi državami članicami EU-ja. Foto: Shutterstock

DZ je konec marca potrdil novi zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki je črtal določbo v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je dotlej delodajalcem omogočala znižanje davčne osnove za plačilo prispevkov za določene napotene delavce na zakonski minimum. To je namreč za napotene delavce v primerjavi z delavci, ki prejemajo enako bruto plačo v Sloveniji, pomenilo nižje pokojnine, za državo nižji priliv v pokojninsko blagajno, za sosednje države pa nelojalno konkurenco, zaradi česar je bil na ravni EU-ja sprožen postopek zoper Slovenijo.

Ker pa je rešitev zvišala stroške delodajalcev, je bil na Ekonomsko-socialnem svetu lani dosežen dogovor, da bo ta del zakona začel veljati šele z letom 2024. V tem času naj bi ministrstvo za finance proučilo možne rešitve, da bi bile obremenitve za podjetja in delavce enakovredne tistim v konkurenčnih državah. Ukrepi naj bi bili po prvotni časovnici predlagani do konca marca, ta rok pa je bil nato podaljšan do 1. maja.

Ukrepov medtem še vedno ni, zato so se v Gospodarski zbornici Slovenije, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Trgovinski zbornici Slovenije, Združenju delodajalcev Slovenije ter Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije zavzeli za sestanek s predsednikom vlade, ministri za finance, za delo in za gospodarstvo. "Pričakujemo, da se časovnica, ki je bila usklajena med socialnimi partnerji, ne bo več podaljševala in bodo konkretni ukrepi sprejeti še pred poletjem, najpozneje do konca junija," so poudarili v sporočilu za javnost.

Omenjena sprememba zakona bo po njihovih navedbah bistveno poslabšala konkurenčnost slovenskega izvozno usmerjenega gospodarstva v primerjavi s konkurenčnimi državami članicami EU-ja. "Izvoz storitev je eden izmed vitalnih interesov slovenskega izvozno usmerjenega gospodarstva," so poudarili in dodali, da so v letu 2021 podjetja, ki z napotenimi delavci izvajajo storitve v tujini, k slovenskemu bruto domačemu proizvodu kljub pandemiji covida-19 prispevala 8,9-odstotni delež.

"Delodajalske organizacije poudarjamo, da si ne moremo privoščiti, da bi zaradi neugodne regulacije izgubili pomemben delež našega gospodarstva," so zapisali. Navedli so še opozorila slovenskih podjetij, da bodo, če konkretnih rešitev do konca junija ne bo, "prisiljena iskati druge možnosti, tudi s selitvijo sedežev podjetij v sosednje države".