Združenje svetov delavcev Slovenije je sprejelo pobudo za uresničitev pravice delavcev do soodločanja v zavodih. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Člani Združenja svetov delavcev Slovenije so na študijskem srečanju torej sprejeli pobudo, v kateri pozivajo vlado, naj po skrajšanem postopku normativno uredi sodelovanja delavcev pri upravljanju zavodov. S tem bi po njihovem mnenju odpravili "eno najtežjih in nedopustno dolgo trajajočih protiustavnosti".

Kot so poudarili, ustava v 75. členu določa, da "delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih na način in pod pogoji, ki jih določa zakon". A medtem ko je bila za delavce v gospodarskih družbah ustavna pravica realizirana že leta 1993 s sprejetjem zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov po več kot 25 letih še vedno ni ustrezno normativno urejeno ne v ZSDU ne v zakonu o zavodih ne v morebitnem posebnem zakonu o soupravljanju v zavodih.

"Po vsem tem času je torej več kot 100.000 delavcev s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva, znanosti, kulture, športa, socialnega varstva in drugih negospodarskih javnih služb v Sloveniji še vedno brez ene od elementarnih ustavnih pravic," so opozorili.

Takšna rešitev je za zdaj uveljavljena le v posebnem zakonu o RTV Slovenija. "Skozi konkretno prakso v tem javnem zavodu se je izkazalo, da je rešitev zelo učinkovita in zato v osnovi povsem primerna za uporabo tudi v vseh ostalih zavodih. Svet delavcev RTV Slovenija je eden bolj uspešnih svetov delavcev v Sloveniji in to dokazuje, da je uvajanje sodobne delavske participacije zaposlenih tako v gospodarskih kot v negospodarskih organizacijah načeloma povsem enako," je še ob sprejetju pobude povedal generalni sekretar Združenja svetov delavcev Slovenije Mato Gostiša.

Ob tem so v združenju spomnili, da je ustavno sodišče o tem vidiku uresničevanja 75. člena ustave odločalo že dvakrat, leta 1994 v povezavi z ustavno presojo zakona o zavodih in leta 2005 v povezavi z ustavno presojo zakona o RTV Slovenija in "ugotovilo težjo protiustavnost takšnega stanja".

V združenju pričakujejo, da bo v duhu besed premierja Marjana Šarca, da je odločbe ustavnega sodišča treba spoštovati, uresničena tudi ustavna pravica po delavskem soupravljanju. "V omenjeni pobudi vladi smo predlagali konkretne rešitve, in sicer splošno določitev smiselne (analogne) uporabe veljavnega zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju tudi za zavode," je ob robu srečanja pojasnil Gostiša.

Srečanje Združenja svetov delavcev na RTV Slovenija