Povzdigni glas proti diskriminaciji! Foto: EPA
Povzdigni glas proti diskriminaciji! Foto: EPA
Diskriminacija 2006
Največ primerov je povezanih z domnevno diskriminacijo zaradi spola, največkrat obravnavano področje pa je trg dela in delovnih razmerij. Foto: EPA

Še vedno je največ primerov povezanih z domnevno diskriminacijo zaradi spola, največkrat obravnavano področje pa je področje trga dela in delovnih razmerij. Pri zadnjem je bilo med skupno 5 tudi največ ugotovljenih primerov diskriminacije.

Široko področje neenake obravnave
Postopek je bil zaključen v 38 primerih, od tega je bilo v 20 primerih izdelano mnenje, v 12 primerih se obravnava sploh ni začela, ker je iz pobude oziroma njene dopolnitve izhajalo, da očitno ne gre za diskriminacijo, v preostalih primerih je bil postopek zaključen zaradi drugih razlogov.

Trije primeri so bili ugotovljeni v fazi objave prostega delovnega mesta ali izbire kandidatk oziroma kandidatov, in sicer je bilo diskriminatorno: zahtevan oster vid, čeprav je bil na tem
delovnem mestu prej slep človek; zahtevani podatki o številu in starosti otrok kandidatov in kandidatk za delovno mesto; objava delovnega mesta samo v ženski slovnični obliki. En primer je bil povezan s premestitvijo delavke med nosečnostjo, ko se je vrnila z bolniške odsotnosti, en primer pa z invalidnostjo, in sicer s subvencioniranim prevozom za invalidne osebe, ki pa ni zagotovljen vsem, temveč samo nekaterim skupinam invalidov.

Okoliščine diskriminacij
Na uradu sicer poudarjajo, da ne glede na to, da gre za neformalen in neobvezen postopek in da za nesodelovanje ni predvidenih nobenih sankcij, vpleteni postopek jemljejo resno, domnevni kršilci pa se nanj odzivajo. Še vedno pa se kaže precejšnje nerazumevanje pobudnikov in širše javnosti, kaj diskriminacija sploh je.

Pobudniki namreč velikokrat trdijo, da so neenako obravnavani ali da nimajo enakih možnosti, pozneje pa se po navadi izkaže, da manjka eden izmed bistvenih elementov diskriminacije, to je osebna okoliščina. Če razlog za neenako obravnavanje ni ena izmed osebnih okoliščin, ki jih opredeljuje Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (rasa, narodnost, spol, starost, spolna usmerjenost, vera ali drugo prepričanje, invalidnost itd.), potem o neenaki obravnavi oziroma diskriminaciji ne moremo govoriti, še ugotavljajo na uradu.